Rekordansökningar

Ansökan om nytt rekord behandlas av Tävlings- och Rekordutskottet. När alla handlingar skickats in skall de kontrolleras och utskottet skickar en rekommendation till SBF.

 

Följande ansökningar om nya rekord behandlades av Tävlings- och Rekordutskottet under 2006.

Poa Ekeblad, 2006-03-25, klass AX9, tid 12h 10m 41s
Godkänt av SBF som nytt rekord i klass AX9-AX15 2006-11-11. Gamla rekordet i klass AX8 - AX15, 10t 4m 30s (Janne Nilsson, 2003-03-15) gäller fortfarande i klass AX8.

 

Följande ansökningar om nya rekord behandlades av Tävlings- och Rekordutskottet under 2005.

Poa Ekeblad, 2005-03-02, klass AX9, höjd 9035 meter
Godkänt av SBF 2005-07-06. Gamla rekordet, 8405m (Håkan Colting 1979-10-23) gäller fortfarande i klass AX6 till AX8

Oscar Lindström, 2005-03-05, klass BX3, tid
Rekordansökan annulerad 2005-08-15 eftersom ingen dokumentation skickats in

Poa Ekeblad, 2005-03-09, klass AX10, distans 576,877 km
Godkänt av SBF 2005-07-06. Gamla rekordet, 420,096 km (Poa Ekeblad 2004-03-13) gäller fortfarande för klass AX9

Henrik Holmqvist, 2005-03-09, klass AX8, distans 368,803 km
Godkänt av SBF 2005-07-06. Gamla rekordet, 341,355 km (Oscar Lindström 2001-03-04) gäller för klass AX3 till AX7

Formulär för rekordförsök

Först behövs ett tillstånd. Det är bland annat till för att utse en observatör. Dessutom måste man veta "vad som är på gång" så att ingen lägger ner tid, pengar och arbete på att sätta ett rekord som redan är slaget. Tillståndet brukar gälla i 3 månader och kan förlängas per telefon. Tillstånd ska sökas före försöket.

Som hjälp finns också en checklista som visar vilka dokument som ska finnas och lite tips om rekordförsök. Checklistan gäller för distansrekord, men fungerar även för tidsrekord. För höjdrekord behövs även barograf och en radiosondtabell som kan fås från SMHI efter försöket.

Inom 7 dagar från rekordförsöket skall en preliminär anmälan skickas in.

Inom 30 dagar skall en fullständig anmälan skickas in. På formuläret står vilka övriga dokument som skall bifogas, bland annat Startintyg och Landningsintyg

Här finns formulär i Word-format:

Rekordreglerna är tyvärr rätt snåriga och svårlästa. Stort behov av revidering men texten är i princip korrekt.