Om Svenska Ballongfederationen

Svenska Ballongfederationen (SBF) bildades 1972 och är ett samarbetsorgan för Sveriges ballongfarare. Svenska Ballongfederationens uppgift är att verka för att ballongflygning i Sverige bedrivs under säkra och ändamålsenliga former.

Medlemmar i SBF är enskilda personer med anknytning till ballongflyg. Möjligheten finns också för företag och organisationer att gå in som stödmedlemmar.

Organisation

SBF:s organistaion består av en styrelse och tre verkställande utskott.

  • Utbildningsutskottet, som bland annat driver SBF:s flygskola.
  • Tävlings- och rekordutskottet, med ansvar för bl.a. landslaget, utbildning av tävlingsfunktionärer och godkännande av rekord.
  • Tekniska utskottet, som organiserar ballongtekniker och driver en luftvärdighetsorganisation, SBF CAMO.

SBF är ett grenförbund i Svenska Flygsportförbundet (FSF). Genom FSF deltar SBF i nationellt och internationellt flygsportarbete. FSF ansluter ballongklubbar och andra flygklubbar. Inom FSF finns även distriktsförbund för lokalt samarbete mellan klubbarna.