Mark och Miljö

Svenska Ballongfederationen arbetar sedan lång tid tillbaka med frågor som rör mark och miljö. En stor del i arbetet är informations- och kunskapsspridning om verksamheter som på olika sätt påverkas av ballongflyg.

Mer om miljöarbetet framgår av SBF:s miljöpolicy, antagen 2006. En viktig del är det samarbetsavtal mellan SBF och Lantbrukarnas Riksförbund som tecknades första gången 2004 och som omarbetades 2010.

Under rubriken "Avtal med LRF" uppe till vänster på denna sida finns avtalet och ett landningskort.

Flyga i någon annan region?

Ska du, som ballongfarare, flyga i ett område du normalt inte flyger i?

Kolla då igenom OZ-listor och övrig flyginformation på dessa sidor. Ta gärna kontakt med någon ballongfarare på orten så hjälper de dig till rätta.

Kontaktpersoner

Vill du, som markägare, komma i kontakt med ballongfarare? I så fall kan du kontakta lantmästare Jonas Eriksson, så hjälper han dig med att komma i kontakt med rätt person. Du kan också kontakta någon av våra kontaktpersoner i ballongfrågor på LRF, se nedan.

Jonas Eriksson, SBF
Mobil: 0703-20 56 51
Email: tvetex@hotmail.com

Per Nyström, LRF
Arbete/mobil: 0705-21 54 56
Email: per.nystrom@u.lrf.se

Birgit Jönsson, LRF
Arbete: 0522-64 25 45
Email: birgit.jonsson@lrf.se