Tävlingsformer

Många individuella sporter går ut på att komma längst, högst eller att vara snabbast, men de flesta ballongtävlingar går ut på att precisionsnavigera, oftast till ett givet mål. Ballonger går ju egentligen inte att styra eftersom de bara följer med vinden. Vinden har oftast olika riktning och styrka på olika höjder och genom att välja rätta flyghöjder kan piloterna komma till målet. En förutsättning är att målet ligger någorlunda rätt i vindriktningen.

För att lyckas i en tävling måste piloterna ha goda kunskaper i meteorologi och vara bra kartläsare. Det gäller att hitta rätt och kunna bedöma vädrets utveckling under flygningen. För att vinna måste piloten kunna flyga med stor precision och kunna bedöma terrängens inverkan på vindarna. Viktiga hjälpmedel är karta, kompass, höjdmätare och GPS. Små papperslappar som man kastar ut ger information om vindarna på lägre höjd. Sist men inte minst måste man ha medhjälpare som hjälper till vid starten och följer ballongen med bil under flygningen. De hjälper piloten med vindmätningar och planeringen av flygningen.

Officiella regler finns under respektive tävling.

Uppvisningstävlingar

Vid uppvisning gäller det ofta att bara kora en segrare. Då är "Key grab" en publikvänlig och spektakulär tävlingsform. Den uppstod i USA och namnet på tävlingen syftar på ett vanligt pris, en bil. Målet var då en bilnyckel uppsatt på en påle.

Key Grab - Fånga nyckeln
På målet finns en påle - tre till fem meter hög. I pålens topp fäster man en papp- eller träskiva som en symbol för priset, som kan vara en TV, en prischeck eller rentav en bil. Det gäller för de tävlande att från ballongkorgen fånga in föremålet i pålens topp. De måste alltså komma till rätt plats och på lagom höjd för att kunna knipa priset.

Första gången någon lyckades vinna en Key grab i Sverige var vid en uppvisning under EM i Katrineholm 1998.


Mästerskapstävlingar

Vid mästerskap (SM, NM, EM eller VM) har tävlingsledningen ett 20-tal olika deltävlingsformer att välja mellan. För att en mästare skall kunna koras måste minst två flygningar och minst tre deltävlingar genomföras, men oftast består ett SM av 10 eller fler deltävlingar.

Före varje flygning håller tävlingsledaren en genomgång, "briefing", där piloterna får en väderprognos och uppgifter om de deltävlingar som skall genomföras under den kommande flygningen. Under en flygning kan flera deltävlingar genomföras efter varandra. Typ av deltävlingar, målets eller målens läge och avstånd från startplatserna bestäms med hänsyn till väder och vindriktning.

När de tävlande når ett mål kastar de en markering - en påse med en liten tyngd och en lång tygsvans. En tävlingsfunktionär mäter avståndet till målet med måttband, GPS eller på annat sätt och deltagarna får poäng i förhållande till sina resultat i deltävlingen. Vinnaren av en deltävling är ofta mindre än 5 meter från målet. Vid mästerskapens slut läggs alla deltävlingspoäng ihop och den pilot som har högsta poängsumma blir mästare.

Tävlingsreglerna vid SM är samma som vid EM och VM och är skrivna på engelska. Därför har alla deltävlingar engelska namn, men för att göra det mer begripligt har vi försökt översätta de flesta till svenska.

Deltävlingsbeskrivningar

1 PDG - Pilotvalt mål - Pilot declared goal

Varje pilot väljer före start ut ett eller flera mål. Målen är alltid vägkorsningar eftersom de syns bra från luften och är väl definierade på tävlingskartan. Resultatet är avståndet till det närmaste av pilotens mål. Starten sker oftast från en gemensam startplats.

2 JDG - Domarvalt mål - Judge declared goal

Alla startar från samma startfält och skall flyga mot ett mål som tävlingsledningen bestämt.

3 HWZ - Villrådigas vals - Hesitation waltz

Tävlingsledningen bestämmer ett antal mål. Piloterna startar från samma startfält och får välja ett av målen.

4 FIN - Fly in - Fly in

Piloterna väljer egna startplatser och flyger mot ett gemensamt mål.

5 FON - Fly on - Fly on

En deltävling som flygs omedelbart efter en föregående deltävling under samma flygning. Under den föregående tävlingen bestämmer varje pilot sitt mål i nästa deltävling. Målet skall anges på den markering som piloten kastar vid den föregående deltävlingens mål.

6 HNH - Harjakt - Hare and hounds

Alla startar från samma startfält. En ballong (haren) som flygs av en tävlingsfunktionär, startar strax före de tävlande som skall följa efter och försöka nå ett målkors som läggs ut där haren landar. Denna tävlingsform är också vanlig vid mindre tävlingar.

7 WSD - Den långa flykten - Watership down

Alla tävlande startar från ett gemensamt startfält. De skall flyga mot en angiven plats där en annan ballong, haren, startar på en angiven tid. De tävlande skall följa efter och försöka nå ett målkors som läggs ut där haren landar.

8 GBM - Gordon Bennetts minne - Gordon Bennett memorial

De tävlande skall försöka nå ett angivet mål men markeringen måste hamna inom ett givet område. Målområdet kan vara relativt stort och begränsas av vägar. Målet kan också ligga på ett fält och det tillåtna området begränsas av fältets gränser.

9 CRT - Beräkna ankomst - Calculated rate of approach

Ett mål och ett eller flera målområden är angivna av tävlingsledningen. Varje målområde är öppet under begränsade tidsperioder, olika för varje område. Området närmast målet är öppet under kortast tid. Det gäller för de tävlande att välja starttid och släppa sin markering nära målet men inom ett område som är öppet under just den tid som markeringen träffar marken.

10 RTA - Först till kvarn - Race to an area

Den som på kortast tid från start kan släppa en markering inom ett givet område vinner denna deltävling.

11 ELB - Armbåge - Elbow

De tävlande skall försöka ändra sin färdriktning så mycket som möjligt under flygningen. Först flyger de en bestämd minsta distans. Där släpper de en markering och försöker sedan ändra riktning. Ibland lyckas de komma tillbaka till startplatsen och då blir riktningsändringen 180 grader.

12 LRN - Ringa in en yta - Land run

Piloterna skall, inom ett givet område, försöka skapa en triangel med så stor yta som möjligt. Triangelns spetsar kan utgöras av markeringar som släpps under flygningen eller av startplats, markering och landningsplats.

13 MDT - Minsta distans - Minimum distance

Efter en bestämd minsta flygtid ska piloterna försöka kasta en markering så nära startplatsen som möjligt.

14 SFL - Kortast flygning - Shortest flight

Ett eller flera målområden är bestämda. Piloterna ska försöka kasta en markering inom ett målområde och så nära startplatsen som möjligt. Avståndet till startplatsen räknas.

15 MDD - Dagens minsta dubbel - Minimum distance double drop

De tävlande ska försöka kasta två markeringar inom två olika målområden. Minsta avstånd mellan de båda markeringarna vinner.

16 XDT - Största distans på tid - Maximum distance time

De tävlande ska kasta en markering så långt från startplatsen som möjligt inom en bestämd tid.

17 XDI - Största distans - Maximum distance

De tävlande ska kasta en markering så långt från startplatsen som möjligt inom ett bestämt område.

18 XDD - Dagens längsta dubbel - Maximum distance double drop

De tävlande ska kasta två markeringar så långt från varandra som möjligt inom en eller flera bestämda områden.

19 ANG - Vinkel - Angle

De tävlande ska flyga i en riktning som avviker så mycket som möjligt från en angiven riktning.

20 BOX - Box - Box

En luftkub definieras i luftrummet. Piloterna skall försöka flyga längsta möjliga sträcka i denna kub.