Observatörer

Vad är en observatör?

Observatören är en tävlingsfunktionär som vid större ballongtävlingar (t.ex. svenska mästerskapen) följer med de tävlande piloterna under flygningen för att kontrollera att regler följs och för att mäta in resultat. Observatören fungerar alltså som tävlingsledningens förlängda arm och ska se till att de tävlande får rättvisa resultat.

Vill du bli observatör?

Någon gång per år brukar hållas en observatörskurs i någon del av landet. Kursen är oftast en tvådagarskurs under en helg där man går igenom både tävlingsreglerna och hur en observatör ska arbeta. Det hela avslutas med ett prov som ger behörighet att vara observatör på SM.

För att vara observatör på internationella tävlingar ska man ha varit observatör på minst två svenska mästerskap och visat sig duktig där.

Mer att läsa

Observatörshandboken är precis som det låter en handledning för observatören. Den och gällande tävlingsregler är ett måste för varje observatör och finns att hämta här.

Behöver du en observatör?

På medlemssidorna under Arbetsgruppen Tävling och rekord finns en lista på observatörer som varit aktiva de senaste åren.

Observatör på internationella tävlingar?

På medlemssidorna under Arbetsgruppen Tävling och rekord finns information om observatörer vid kommande EM och VM.