Sportlicens

För att få tävla eller sätta rekord krävs en Sportlicens. Det är motsvarigheten till andra sporters tävlingslicens.
Sportlicens är ett bevis på att man har rätt att tävla och sätta rekord. Det är också ett bevis på att innehavaren kan reglerna och Sporting Code och lovar att följa dem.

För att deltaga i internationella tävlingar, Svenska Mästerskap och för att sätta svenska rekord krävs FAI Sporting License. Även lagmedlemmar i EM och VM skall ha FAI Sportlicens eftersom lagen får bidrag från Flygsportförbundet.

FAI Sporting License

FAI Sporting License visar att vi representerar Sverige vid internationella tävlingar.
I Sverige är det Flygsportförbundet som har rätt att utfärda FAI Sporting License. 

 

Ansökan om Sportlicens

Ansökan om sportlicens görs via Svenska Flygsportförbundet https://flygsport.se/verksamhet/tavlingsverksamhet/fai-sportlicens.