Gasballong

Uppdaterad 2000-12-31: Hans Åkerstedt

Svenska rekord, Underklass AA, Gasballonger

Klass AA5

PILOT DATUM DISTANS (km) TID HÖJD (m)
Salomon A Andrée 1894-11-19 400 #    
Salomon A Andrée 1893-10-19   10.35.00 #  
Ernst Fogman 1905     4 800

Klass AA6

PILOT DATUM DISTANS (km) TID HÖJD (m)
Vilhelm Swedenborg, Hans Fraenkel, Eric Unge 1902-07-29/30 730    
Gustaf von Hofsten 1910-05-14/16    33.20.00  
Ernst Fogman 1905     4 800

Klass AA7-15

PILOT DATUM DISTANS (km) TID HÖJD (m)
Vilhelm Swedenborg, Hans Fraenkel, Eric Unge 1902-07-29/30 730    
Hans Åkerstedt, Jan Balkedal 2000-09-9/11   47.25.00  
Ernst Fogman 1905     4 800

# = inofficiellt rekord satt före 1900

Not:
Salomon A Andrée, Nils Strindberg och Knut Fraenkel flög med ballongen Örnen, 11 till 14 juli 1897 i 65 timmar 32 minuter från start till sista landning. Cirka 32 timmar från start landade de på isen och låg stilla i cirka 13 timmar. Därefter flög de ytterligare drygt 20 timmar. Storleken motsvarande nuvarande storleksklass AA11