FAI Air Sport Medal

Instiftades av FAI 1991 till 100-års jubileet av Lilienthal´s första flygningar. Det utdelas till individer eller grupper för framstående arbete i samband med flygsportaktiviteter såsom arbete i FAI´s kommittéer, vid VM eller EM, utbildning och för främjande av flyg i allmänhet, speciellt för ungdomar.

Bild på FAI Air Sport Medal

Följande svenska ballongfarare har belönats med medaljen:

2020 - Per Helmerson - Nr

Per Henderson har under många år arbetat för att involvera fler till den svenska ballongsporten. Han är tidigare tävlingsledare och som instruktör och examinator utbildat många nya piloter. Han har på många sätt uppmuntrat och hjälpt många att stanna kvar och fortsätta i ballongsporten. Han är opretentiös men har en mycket bred kunskap och kontakter som är ovärderliga för våra ballongklubbar och ballongfederation.

 2003 - Gun Ekdahl - Nr 229
Gun Ekdahl är en välkänd medlem av ballongsverige sedan mer än 30 år. Hon har varit tävlingssekreterare vid alla internationella mästerskap i Sverige, nämligen EM 1976, VM 1979, EM 1998 och de nordiska tävlingarna 1992, 2000 och 2002. Dessutom har hon varit sekreterare vid ca 10 SM under tiden 1983-2002. Hennes hängivna arbete har alltid givit bästa möjliga förutsättningar för både tävlingsledning och de tävlande.

2002 - Monique Örne - Nr 203
Monique Örne har varit en del av ballongsverige i över 20 år. Hon har gjort mycket värdefulla insatser framför allt som redaktör för Ballongbullentinen och som tävlingsorganisatör.
Monique är ansvarig för tävlingsobservatörer och deras utbildning och har också varit funktionär vid många internationella tävlingar både i Sverige och utomlands.

2001 - Bengt Stener - Nr 190
Bengt Stener har haft många uppdrag i SBF styrelse sedan 1983. Från 1993 till 1998 var han ordförande i tävlingskommittén och har gjort mycket värdefulla insatser med tävlingsorganisation, tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser.
Bengt Stener var tävlingsledare för SM under åren 1990 till 1997 och ordförande i juryn 1998 till 2000. Sedan 1994 är han alternativ CIA-delegat och sedan många år ordförande för CIA’s säkerhetskommitté. Han har också varit tävlingsledare och funktionär vid ett otal internationella tävlingar.

1999 - Per-Åke Herrström - Nr 160
Per-Åke Herrström har varit ledamot I SBF styrelse 1989 till 1998. Under denna tid har han gjort ett mycket värdefullt arbete framför allt med utbildning, kontakter med luftfartsmyndigheter och som tävlingsfunktionär.
Per-Åke Herrström har varit utbildningsansvarig sedan 1984 (15 år) och varit ansvarig för certifikatbestämmelser och för all dokumentation och studiematerial för pilotutbildning i Sverige. Han har också varit en mycket aktiv instruktör och examinator och har under många år varit juryordförande vid SM.

1998 - John Grubbström - Nr 149
John Grubbström har varit pilot sedan 1974. Han var ordförande i SBF från 1980 till 1984 och valdes 1985 till hedersordförande. Han är också ledamot i FSF styrelse.
John började sin karriär som organisatör och funktionär 1976 då han var initiativtagare och tävlingsledare vid EM i Skövde. 1979 var han tävlingsledare vid VM i Uppsala. Sedan dess har han varit funktionär vid många stora tävlingar över hela världen inklusive USA och Japan och har också med stor framgång själv tävlat i många internationella och nationella tävlingar.

1996 - Ingemar Lilja - Nr 117
Ingemar Lilja har varit ordförande för SBF från 1989 till 1996. Under denna tid har han gjort ett mycket värdefullt arbete framför allt med markägarkontakter, utbildning, teknisk utveckling och kontakter med luftfartsmyndigheter.
Ingemar Lilja var tävlingsledare för SM i 5 år och bidrog till att höja standarden för tävlingar i Sverige och Skandinavien. Han har också varit tävlingsledare i Danmark, Finland, Holland och Israel.

1993 - Hans Åkerstedt - Nr 39
Medaljen utdelad på förslag av USA. Motivering okänd.