FAI

Fédération Aéronautique Internationale är den internationella organisationen för alla flygsporter. Svensk flygsport är anslutet genom KSAK/FSF. FAI delar årligen ut ett antal fina utmärkelser. Detaljerade regler för alla utmärkelser finns i FAI Statutes och Bylaws som kan laddas ner från FAI:s hemsida.

För ballongsport finns tre speciella utmärkelser

Montgolfierdiplom. Läs mer om diplomet och de svenska ballongfarare som tilldelats det. Se även FAI By-laws 7.2.1.

Santos-Dumont Gold Airship Medal. Mer om medaljen och om den svensk och de övriga som fått den. Se även FAI By-laws 7.2.2.

CIA Sporting Badge. En utmärkelse för specifika sportprestationer med ballong. Här finns mer att läsa om regler och om de som tilldelats den.  

Övriga FAI-utmärkelser

FAI AIR SPORT MEDAL. Den utdelas i alla flygsporter för förtjänstfullt arbete i samband med sportaktiviteter, tävlingsorganisation, utbildning eller för ungdomsarbete. Många svenska ballongfarare har tilldelats den. Se FAI Statutes 10.7

FAI GOLD AIR MEDAL. Medaljen utdelas sedan 1925 till den som bidragit till flygets utveckling genom enastående arbete eller prestation. Se FAI Statutes 10.2

FAI SILVER MEDAL. Denna medalj utdelas sedan 2006 till den som bidragit till flygets utveckling genom arbete i FAI eller i en organisation i ett medlemsland. Se FAI Statutes 10.9

FAI BRONZE MEDAL. Utdelas sedan 1962 på förslag av FAI's generalsekreterare ill den som bistått FAI genom administrativt arbete i flygsportkommittéer eller genom att organisera tävlingar. Se FAI Statutes 10.4

DE LA VAULX MEDAL. Till de som föregående år satt ett absolut rekord. Greve de la Vaulx var ballongfarare och en av FAI:s grundare 1905. Se FAI Statutes 10.5

SABIHA GÖKCEN MEDAL. Till den kvinna som utfört den bästa prestationen i någon flygsport under det gångna året. Sabiha Gökcen var Turkiets första kvinnliga pilot och blev 1937 världens första kvinnliga militära pilot. Se FAI Statutes 10..8

DIPLOMA FOR OUTSTANDING AIRMANSHIP. Till den som under ett av de två senaste åren räddat, eller försökt rädda liv, genom en enastående flygarprestation. Se FAI Statutes 10.10

PAUL TISSANDIER DIPLOMA. Till den eller de, som har tjänar luftfarten, i synnerhet flygsporten, genom arbete, initiativ eller hängivenhet. Paul Tissandier var FAIs generalsekreterare 1919-1945. Se FAI Statutes 10.12

FAI GROUP DIPLOMA OF HONOUR. Till en grupp som har bidragit till utvecklingen av flyget eller rymdfarten under föregående år eller följd av år. Se FAI Statutes 10.13.