Regler för Årets kanonskott

Årets kanonskott
Bästa debutant vid SM i ballongflygning

Priset donerat av Bengt Stener 1993

Priset skall, som ett vandringspris, utdelas i samband med SM i ballong, i första hand till den bästa debutanten i ballong-SM, alternativt, till den bästa "comeback" till tävlandet i SM.

Med "comeback" avses pilot som inte deltagit i SM de senaste 5 åren.

Pristagaren bekostar plåt med gravyr och disponerar priset till nästa mästerskap.