Uttagningsregler för landslaget

 Regler för uttagning till Svenska landslaget vid NM, EM och VM

klass AX – varmluftsballong

Fastställda av SBF/FSF-B årsmöte 1993-02-12 med ändring 2003-02-24

1.      För att få tävla för Sverige i internationella mästerskap måste den tävlande uppfylla de krav som ställs av tävlingsarrangören, RF samt FAI.

2.      För att bli uttagen till landslaget måste den tävlande vid uttagningstillfället ha varit deltagare vid minst ett av de två senaste Svenska Mästerskapen.

3.a.  Uttagning av ordinarie lag och reserver till nästa års EM/VM baseras på slutställningen från årets SM om detta består av tio eller fler giltiga deltävlingar.

3b.   Om färre än tio giltiga deltävlingar genomförts på årets SM, kompletterar man med resultaten från de två föregående SM enligt följande formel

         P = P1 + (2/3 x PM2 + 1/3 x PM3) x ( 10 – n)

         Där

         P är respektive pilots poäng för uttagning till nästa internationella mästerskap

         P1 är samma pilots slutpoäng i årets SM

         PM2 är samma pilots medelpoäng per deltävling i föregående års SM

         PM3 är samma pilots medelpoäng per deltävling i SM två år före årets SM

         n är antal deltävlingar i årets SM

3c     Begränsningsregel. När regel 3b tillämpas är minsta uttagningspoäng en pilot kan få:

         P = P1 +333 x ( 10 – n)

         Gäller piloter som inte deltagit samt de som deltagit men inte uppnått motsvarande resultat i de två föregående SM 

4.      SBFs styrelse är ytterst ansvarig för uttagningen av laget till nästa års NM/EM/VM. Uttagningen görs normalt på första styrelsemötet efter SM.

 

         I sin tillämpning av uttagningsreglerna får SBFs styrelse göra nödvändiga avsteg för att nominera det bästa laget.