Stora Steget 2024

Tid: 15 januari till och med 1 april 2024

Vi börjar 2024 som vanligt, med distanstävlingen "Stora Steget". Piloterna får välja startplats och kan göra ett obegränsat antal starter under tävlingstiden 15 januari till solnedgången 1 april. Start och landning måste ske inom Sverige och hela flygningen måste ske under dager. Resultatet är distansen mellan start och landningsplatserna, räknat på enklaste sätt, nämligen Pytagoras sats räknat på koordinaterna i RT90 eller SWEREF.

Notera: Stora Steget är en individuell tävling som inte får kombineras med annan tävling. Reglerna för 2024 är samma som för 2018 med undantag för start och slutdatum. Stora Steget är en distanstävling där piloten själv ska planera för en flygning som ska vara något utöver en vanlig nöjesflygning.

Rapportera resultat: Kontakta Bengt Stener