SBF Miljöpolicy

Svenska Ballongfederationen (SBF) representerar verksamhet som utövas i samspel med miljön. Fri rörelse i luftrummet är ballongflygets kärnverksamhet.

SBF har som mål att öka miljömedvetenheten inom förbundet så att:

  • Medlemmar visar hänsyn till miljöaspekterna.
  • Lagkraven uppfylls.
  • Samarbetet med omgivningen, t.ex. på start och landningsplatser flyter friktionsfritt, bl.a. genom nära kontakt med markägare.
  • Störningar genom t.ex. buller minimeras genom att iakttaga största varsamhet i områden med djurbesättningar.
  • Följa regler och rekommendationer vid gashantering och iakttaga stor försiktighet.
  • Använda och följa SBF:s avtal med LRF och dess rekommendationer.

Förbundet förbinder sig att:

  • Informera sina medlemmar om relevant miljölagstiftning samt hur verksamhet kan förbättras.
  • Ha miljöaspekterna med i grundutbildningen.
  • Sköta miljöarbetet så att nöje och frihet i ballongflygning behålls.
  • Att lägga ut miljöpolicyn på SBF:s hemsida.

Policyn fastställdes vid SBF styrelsemöte 2006-11-11.

SBF:s miljö & klimatpolicy uppdaterades 2010, se pdf-dokument nedan.

BilagaStorlek
sbf_miljo_och_klimatpolicy_2010.pdf802.83 kB