Överenskommelse med LRF

Överenskommelse rörande förhållandet mellan markägare och ballongflygare

Sedan 2004 har LRF och SBF haft en överenskommelse i syfte att eliminera konflikter mellan ballongflygareoch markägare. I juni 2010 undertecknades en uppdatera version av överenskommelsen.

Både LRF och SBF rekommenderar sina medlemmar att följa överenskommelsen.

Nyheter i den uppdaterade överenskommelsen är bland annat:

- minsta ersätning för skada på mark är 300 kr för ballonger upp till 3000 m3 och 500 kr för större ballonger.
- ett landningskort har tagits fram som skall användas då ballongflygaren inte lyckas komma i kontakt med markägaren efter landning.
- överenskommelsen reglerar nu även ersättning för nedlagd tid för att reparera skador.

SBFs styrelse rekommenderar alla medlemmar att följa och respektera överenskommelsen. Skriv gärna ut dokumentet och ta med det i följebilen. Skriv även ut ett antal landningskort som kan komma till nytta vid landning.

Kontaktpersoner på LRF:

Per Nyström, LRF
Arbete/mobil: 0705-21 54 56
Email: per.nystrom@u.lrf.se

Birgit Jönsson, LRF
Arbete: 0522-64 25 45
Email: birgit.jonsson@lrf.se

Kontaktperson på SBF:

Jonas Eriksson, SBF
Mobil: 0703-20 56 51
Email: tvetex@hotmail.com

Kontakta gärna dessa personer om du har frågor runt överenskommelsen, behöver hjälp med att komma i kontakt med markägare eller behöver hjälp med att reglera en skada efter landning.

BilagaStorlek
Overenskommelse_LRF_SBF.pdf913.35 kB
landningskort_180712.pdf80.81 kB