Avgifter 2023

SBF bankgiro 5502-1109
Vid inbetalning ange namn, adress, klubb, telefonnummer samt mejladress. Om du inte anger någon klubb blir du automatiskt medlem i Ballongklubben Svea.


Medlemsavgift
Enskild medlem: 200 kr
Övrig medlem (företag/klubb): 500 kr

CAO
Avgift per ballong för fortlöpande bevakning av luftvärdigheten.
Avgiften ger tillgång till godkänd granskare som förlänger och utfärdar ny ARC.
Medlem: 500 kr
Icke medlem 4000 kr
Ersättning för ev resa görs upp med granskaren.

Avgift för Verkstadsavtal.
Avtalet är ett krav (EASA Part-ML.A.201(e)) för de som har kommersiellt tillstånd (deklaration).
Privata/klubb-ballonger behöver inte detta avtal.
Avgiften ger tillgång till verkstadens godkända tekniker som har rätten att göra årlig tillsyn och service/reparation på utrustning.
Ersättning för utfört arbete och ev. resa görs upp med respektive tekniker före arbetet.
Avgift per företag (deklaration) för avtal:
Medlem: 5000 kr
icke medlem: 9000 kr

Verkstadens tekniker kan även nyttjas av alla medlemmars privata/klubb-ballonger utan detta avtal.

Rekordavgift
Medlem: 500 kr

Flygskolan
Inskrivningsavgift till SBF Flygskola, inkl 5 års medlemsskap: 2000 kr
Förnyelse utbildning för utgången behörighet: Avgörs av flygskolan baserat på behov

Examinationsavgift, Medlem: 0 kr
Ersättning för ev. resa görs upp med kontrollanten.

PC (Proficiency Check)
Privat pilot, medlem: 0 kr
Privat pilot, icke medlem: 2000 kr
Ersättning för ev. resa tilkommer.