Avgifter 2024

För att ta del av de tjänster som SBF erbjuder skall man vara medlem i någon av SBF;s anslutna föreningar eller organisation.
Föreningar anslutna till SBF finns att hitta på Svenska Flygsportförbundets hemsida https://flygsport.se/organisation/foreningar

 

SBF bankgiro 5502-1109
Vid inbetalning ange namn, adress, klubbtillhörighet, telefonnummer, mejladress samt vilken tjänst betalningen avser 

Medlem Förening 1000 kr
Möjlighet för föreningen eller föreningens medlem att:

 • Köpa pilot-paket
 • Köpa ballong-paket
 • Nyttja CAO
 • Nyttja flygskolans tjänster för ny- och vidare-utbildning
 • Delta i tävlingar sanktionerade av SBF / FSF / FAI
 • Genomföra nationella och internationella rekordförsök
 • Kvalificera för CIA Sporting badge
 • Riktad information till föreningar
Samarbetsavgift företag/organisation 2000 kr
Möjlighet att:
 • Köpa pilot-paket
 • Köpa ballong-paket
 • Nyttja CAO
 • Köpa PC (kommersiell)
 • Nyttja flygskolans tjänster för ny- och vidare-utbildning
 
Pilot-paket 500 kr
I pilot-paketet ingår:
 • Väder-tjänst
 • PC (privat)
 • Självriskfond
 • Riktad information till piloter
 • Förnyelseutbildning för utgången behörighet, pris i dialog med flygskolan baserat på behov
Ballong-paket 800 kr
I ballong-paketet ingår:
 • Självriskfond
 • CAO luftvärdighet
  - fortlöpande bevakning av luftvärdigheten
  - tillgång till godkänd granskare som förlänger och utfärdar ny ARC (Ersättning för ev resa görs upp med granskaren)
 • Riktad information
Inskrivning CAO 1600 kr
Avser upprättande av CAO-avtal
 • Genomgång av luftfarkost och dess dokumentation
 • I avgiften ingår ballong-paket för innestående år
Verkstadsavtal (kommersiell) 4500 kr
Avtalet är ett krav (EASA Part-ML.A.201(e)) för de som har kommersiellt tillstånd (deklaration). I de fall deklarationen omfattar flera ballonger kostar verkstadsavtal för varje efterföljande ballong 2000 kr.
Privata/klubb-ballonger behöver inte detta avtal.
Avgiften ger tillgång till verkstadens godkända tekniker som har rätten att göra årlig tillsyn och service/reparation på utrustning. Ersättning för utfört arbete och ev. resa görs upp med respektive tekniker före arbetet.
 
Rekordavgift 500 kr
Avgift för rekordförsök
 
Flygskola 2000 kr
Inskrivningsavgift till SBF Flygskola
 • Tillgång till vädertjänsten i utbildningens slutskede efter beslut från skolchefen.
 • I avgiften ingår examination (ersättning för ev. resa görs upp med kontrollanten)
Medlemskap i Ballongklubben SVEA 400 kr
Nationell medlemsföreningen utan geografisk hemvist
Enskilt medlemskap i SBF upphör och istället erbjuds medlemskap i BK Svea