Avgifter 2022

SBF bankgiro 5502-1109
Vid inbetalning ange namn, adress, klubb, telefonnummer samt mejladress. Om du inte anger någon klubb blir du automatiskt medlem i Ballongklubben Svea.


Medlemsavgift
Enskild medlem 200 kr
Övrig medlem 500 kr

CAO
Avgift för fortlöpande bevakning av luftvärdigheten. Avgiften ger tillgång till godkänd granskare som har rätten att förlänga och utfärda ny ARC
Avgift
Medlem med avtal 500 kr
Icke medlem 4000 kr

Verkstadsavgiften för aerostat med verkstadsavtal, som är ett krav från myndigheten för ballonger som flyger kommersiellt. Avgiften ger tillgång till godkänd tekniker som har rätten att utföra årlig tillsyn och service på utrustningen.
Avgift
Medlem med avtal 5000kr per aerostat
Icke medlem 9000kr

Ersättningen för utfört arbete görs upp med SBF tekniker före arbetet, våra tekniker har Part-66 behörighet.

Rekordavgift
Medlem 500 kr

Flygskolan
Inskrivningsavgift till SBF Flygskola, inkl 5 års medlemsskap
2000 kr

Examinationsavgift
Medlem 0 kr

PC (Proficiency Check)
Medlem, 0 kr
Icke medlem, 1000 kr
Bidrag Svenska Cupen
3000 kr för genomförd tävling