Ballongflyg förr och nu

Redan de gamla grekerna drömde om att kunna röra sig fritt i det stora lufthavet. Det var dock inte förrän i slutet av 1700-talet som människan fann ett sätt att bemästra luften.

Montgolfieres ballongFörsta människorna i luften

Bröderna Joseph och Etienne Montgolfier byggde den första fungerande flygfarkosten, en varmluftsballong. Den första bemannade uppstigningen gjordes 21 november 1783 i Paris. Ballongen var byggd av papper och målad i blått och gult. Under själva ballonghöljet hängde en balkongliknande plattform, där ballongfararna; Pilatre de Rozier och Markis d'Arlandes stod. Värmekällan de hade med sig var en eldgryta med galler, vilken de matade med halm under färden.

Gasballongen uppfanns samma år, och under nästan 200 år var det den vanligaste ballongtypen. Gasballonger flögs i Sverige under åren 1890-1936 och vid Andrées berömda expedition var det gasballong som användes. 

Moderna pionjärer

Den moderna varmluftsballongen uppfanns i USA på 1960-talet. Det var framför allt tyg i syntetmaterial och förbättrade gasolbrännare som låg bakom denna utveckling.

Emelie1968 kom den första varmluftsballongen, Emelie, till Sverige och Åfors Raket och Ballongklubb. Under 1970-talet spreds ballongflyg över landet. 1972 bildades Svenska Ballongfederationen och 1976-77 avgjordes första SM:et. 1979 fanns 40 ballonger i i Sverige.

Antalet ballonger steg stadigt fram till början av 1990-talet, då det fanns c:a 150 luftvärdiga ballonger. Deltagarrekordet i SM är från 1987, då 29 piloter med lag tävlade.

Ballongflyget idag

Under 1990-talet utvecklades passagerarflyget med ballong och idag är ballongföretagen dominerande vad gäller flygtimmar. Tack vare ballongföretagen har nu alla en möjlighet att uppleva ballongflygning och biljetter brukar vara uppskattade presenter.

En annan utveckling som skett samtidigt är att GPS-navigatorer börjat användas vilket avsevärt underlättar och ökar precisionen i navigeringen. I tävlingssammanhang används numera även datorer kopplade till GPS för ökad funktionalitet.

Privatflyget har minskat, en trend som blev extra tydlig i och med en rad försämrade villkor i början av 2000-talet.  SBF har därför gjort ett antal satsningar för att få ner fasta kostnader och ekonomiska risker för den enskilde ballongflygaren. Bland dessa kan nämnas ballonguthyrning, en fond för självriskreducering och en luftvärdighetsorganisation.

Vid slutet av 2007 fanns 93 svenska ballongpiloter och 60 luftvärdiga ballonger i svenskt register.