Flygskolan

Utbildningsutskottet (UU) driver SBF:s Flygskola med tillstånd från Luftfartsstyrelsen. Flygskolan har med sina 20 instruktörer och examinatorer en hygglig geografisk spridning över Sverige, från Kävlinge i söder till Umeå i norr.

Att bli ballongpilot

En utförlig beskrivning om hur du ska gå till väga för att bli ballongpilot finns via länk nedan. Den handlar om hur det fungerar i praktiken och är mycket läsvärd.

Elevtillstånd och medicinsk behörighet

Senast när det är dags för soloflygning (obligatoriskt moment i slutet av utbildningen) ska du ha skaffat elevtillstånd, som du söker hos Transportstyrelsen. Underlag för detta är bl.a. lämplighetsintyg från Polisen.

Transportstyrelsen utfärdar också en medicinsk behörighet, och för att kunna få den ska du genomgå en speciell läkarundersökning hos en auktoriserad flygläkare.

Vi rekommenderar mycket starkt att du ordnar läkarundersökning, medicinsk behörighet och elevtillstånd tidigt i utbildningen, kanske till och med innan du börjar skola. För visst vore det surt att ha satsat massor med tid och pengar på en ballongutbildning, för att sen upptäcka att du inte uppfyller de medicinska kraven!?!

Inskrivning

Du skriver in dig i SBF:s flygskola genom att betala inskrivningsavgiften till BG 5502-1109 Svenska Ballongfederationen . Ange namn, adress, telefon, personnummer, e-postadress etc. Skicka samtidigt ett meddelande med denna information till skolchefen. Detta för att slippa den eftersläpning som annars sker innan flygskolan får meddelande om att inbetalning skett. Har du gjort detta ska du inom några dagar få ditt elevkort, som används för att logga utbildningen, samt en del annan information med posten. Eftersom SBF:s flygskola är en service till SBF:s medlemmar så måste du givetvis vara medlem i SBF också. Observera att det alltså är två avgifter till SBF innan du kan börja skolflyga. Dels medlemsavgift och dels inskrivningsavgift.
Är du under 26 år får du tillbaka ett bidrag på SEK 500 från federationens ungdomsutskott (UngU) på din inskrivningsavgift.

Teorimaterial

Det är inte bara praktiska övningar som ska till för att klara av att ta certifikatet, man måste skaffa sig teoretiska kunskaper också. UU har tagit fram ett teoripaket speciellt för ballong, och du får din egen pärm i samband med inskrivningen (kostnaden är inräknad i inskrivningsavgiften).

Du behöver också skaffa dig färdigheter i att hantera en flygradio, och ta flygradiocertifikat. Då och då ordnar UU eller lokala flygklubbar radiokurser (segel- eller privatflygklubbar). Du kan också studera in radiodelen själv med hjälp av utbildningsmaterial som kan köpas från KSAB vid Bromma (infart via B-grinden från Bällstavägen), tel: 08-764 60 80.

Länkar

Sök Svenska auktoriserade flygläkare

Proficiency Check

Kontakta Flygskolan om du vill göra PC. Gratis för medlemmar i SBF.

Mer material

För dig som är medlem i SBF finns mer material även på medlemssidorna