Att bli ballongpilot, del 2

Vad gör instruktören?

Instruktören fungerar lite som en fadder, speciellt i början av utbildningen då du kommer att behöva mycket hjälp.

lnstruktören kommer att hjälpa dig "komma in i gänget", ge dig den nödvändiga flygträningen och undervisa dig i ballongmaterielen för den ballong du flyger.

lnstruktören kommer inte att undervisa dig i teorifrågorna. Dessa får du som regel klara av själv genom självstudier.

Var hittar jag instruktören som kan utbilda mig?

För att du skall kunna få din flygträning måste det finnas en instruktör inte allt för långt ifrån där du bor. En instruktörslista finns under medlemssidorna på www.ballong.org. Vi har som mål att ha en bra geografisk täckning, men du får ändå räkna med att det kan bli frågan om en del bilåkande, både för att ta dig till en instruktör och för att ta er till ett område med bra flygterräng och öppet luftrum.

Inom SBF finns ett tiotal instruktörer. Några har dessutom behörighet som examinatorer.

Som elev skall du flyga minst 4 timmar för en annan instruktör än huvudintruktören. De första timmarna kan det vara bra att flyga med samma instruktör men senare i ubildning är det nyttigt att flyga med  några andra instruktörer. Att flyga inför olika instruktörer är både nyttigt och ökar din färdighet som pilot.

Hur går utbildningen till?

Såsom nämnts tidigare måste du själv styra din utbildning. Det finns ingen skolstart eller skolavslutning. l princip består utbildningen av följande moment:

 1. läkarundersökning
 2. anskaffande av elevtillstånd
 3. teoristudier
 4. flygträning
 5. skriftligt prov
 6. soloflygning
 7. examensflygning
 8. certifikatutfärdande

Du bör börja med läkarundersökningen. För att få ett ballongförarcertifikat måste man vara frisk. Läkarundersökningen skall göras hos en flygläkare som fyller i en speciell blankett som tillhandahållas av Luftfartsverket. Efter läkarundersökningen bestämmer Luftfartsverket om man av medicinska skäl är lämplig för flygutbildning. På Luftfartsverket ställer man ibland hårda krav. Det har t.ex. förekommit att diabetes har varit hinder för flygutbildning. Om du vet om att du kan ha något problem så ring till en flygläkare och fråga.

Du måste skaffa dig ett elevtillstånd. Detta är ett certifikat som till formatet är stort som ett ID-kort och som du skall ha i plånboken. Det berättigar dig att framföra en ballong under överseende av en behörig instruktör. För att få elevtillståndet skall du fylla i en blankett och skicka den till Luftfartsverket.

Många elever satsar på flygträningen och glömmer bort att läsa teorin. Det är viktig att man kommer igång tidigt med teoriläsningen. Den litteratur som används i utbildningen är SBF utbildningspärm. Det är en tjock pärm som du kan få låna av din instruktör om du vill se hur den ser ut. Som elev måste du skaffa dig ett eget exemplar vilket finns att köpa på KSAK's (Kungliga Svenska AeroKlubben) bokförsäljning i Stockholm (www.ksak.se).

OBS! Är du på väg att starta din utbildning så kontakta skolchefen före inköp av teorimaterial.

När intresset är stort arrangerar SBF teorikurser eller skolflygläger i form av ett veckoslutsinternat. Hör med din instruktör om ett sådant är på gång. Då bör du hänga på. Det underlättar mycket att delta i kursen då många elever uppfattar självstudierna som jobbiga.

Flygträningen som du genomgår noteras på ett elevkort som du får i samband med inskrivningen i Flygskolan, och som du skall behålla under hela utbildningen. Varje flygning loggas på elevkortet tillsammans med vilka moment i utbildningen du har klarat av. Var rädd om elevkortet. Det är kvittot på dina genomförda flygningar.

I den praktiska flygträningen ingår bland annat en höjdflygning upp till 5000 ft. 5000 ft (fot) = 1500 meter. Det är inget märkligt med det annat än att det är sällan man flyger så högt. Under stiget upp till 5000 ft slår det lock i öronen och man finner att det är lite kallare där uppe. Man låter ballongen sedan dala ner till 1000 ft så att elevpiloten får känna på hur ballongen uppför sig då den är "kall" och sjunker hastigt.

Ett annat spännande moment i utbildningen är soloflygningen. Här får eleven för fösta gången flyga utan att det finns en instruktör ombord som kan ta kommandot ifall man tappar kontrollen. Detta är något som de flesta elevpiloter uppfattar som en stor milstolpe i utbildningen. Före soloflygningen måste du även skrivit ett godkänt teoriprov och ha ett flygradiocertifikat.

När du närmar dig slutet av utbildningen måste alltså du avlägga ett skriftligt prov rörande teoridelen. Provet avlägges inför SBFs teoriexaminator och kan skrivas på distans.

Du måste också ombesörja att du får utbildning för ett flygradiocertifikat. SBF ordnar f.n. inte sådan utbildning. Kursen, som ordnas av t.ex. större motorflygskolor, går ut på att du skall lära dig vad flygradiokommunikation är för något och att du använder den rätta terminologin då du pratar på radion. Din instruktör kan hjälpa dig.

Den sista flygningen du gör innan certifiering är examensflygningen inför en examinator. Här skall du under ett normalt flygpass visa upp dina färdigheter som ballongpilot. Du skall alltså övertyga examinatorn att du är redo att ta eget ansvar. Många elever är nervösa inför examensflygningen och flera blir kuggade vid första uppflygningen. Man måste inte flyga perfekt under examensflygningen men gör man ett fel som inverkar på säkerheten kan man räkna med att det inte blir godkänt. Då planerar man tillsammans med examinatorn en kompletterande utbildning för att slipa på detaljer som felat, och kan sedan komma igen med en ny examensflygning.

Efter godkänd examensflygning återstår att ansöka hos Luftfartsverket för att få sitt ballongförarcerifikat utfärdat. Själva certet är som ett ID-kort och du skall alltid ha det med dig när du flyger.

Vilken ballong skall jag flyga under utbildningen?

Det finns idag inga begränsningar på vilka typer eller storlekar man får använda under utbildningen, utan Flygskolan litar på instruktörernas och elevernas goda omdöme.

Normalt har din instruktör en ballong som lämpar sig för skolflygning. Det kan också vara så att du har redan skaffat dig en egen ballong och vill då gärna flyga den under utbildningen. Rådgör i så fall med din instruktör.

Hur går den praktiska flygträningen till?

Innan du börjar flygträningen kontrollera med ditt försäkringsbolag att din personförsäkring också täcker ev skador orsakade under ballongflygning.

Många elever är ivriga på att få komma i luften ofta. Kom då ihåg att ballongflygning är mycket mer än bara flygningen. Som elev kommer du att få tjänstgöra som markbesättning under många flygningar. Det är minst lika viktigt och lärorikt som själva flygningen.

Att vara följebilchaufför hos ett ballongföretag eller en ballongklubb en sommar kan vara en utmärkt träning. Då får du tillfälle att studera hur piloten bedömer vädersituationen, väljer startfält, gör flygplanering och mycket, mycket mera.

I luften skall du öva dig att framföra ballongen på ett säkert och ändamålsenligt sätt enligt direktiv från din instruktör. Du kommer att bli drillad i olika manöverövningar och få träna mycket på att landa säkert.

Kom ihåg att flygtiden kostar mycket pengar. Det gäller att nyttja tiden väl med att öva, öva, öva. Var målmedveten, planera utmaningarna och trappa upp svårighetsgraden i samråd med din instruktör. Att flyga ballongen rakt fram för att sedan landa när gasen börja ta slut ger ingen bra träning.

Under flygning skall du vara koncentrerad och ta dina uppgifter på fullaste allvar. Kom ihåg att om du uppträder olämpligt i korgen, och även vid andra tillfällen för övrigt, kanske instruktören inte rekommenderar dig för fortsatt utbildning.

Ett bra tips är att flyga tillsammans med en annan elev. Då kan man turas om att ha kommandot. Det är också lärorikt att då se hur andra elevpiloter löser sina uppgifter.

Du kommer att finna att vissa dagar går flygningen jättebra medan andra dagar är fulla med tabbar. Gråt inte över de dåliga dagarna. Du skall inte tro att instruktören imponeras av dina felfria flygningar. Tvärtom. Alla ballongpiloter skall göra sina misstag förr eller senare. Gör tabbarna nu under utbildningen då du har en rutinerad pilot med dig i korgen som kan hjälpa dig när du gör fel. Man lär sig av sina misstag.

Du kommer att finna att ballongflygning är mycket mer än att bara vara i luften. En flygning börjar redan dagen innan med att sätta sig in i den rådande vädersituationen. Flygningen slutar först efter att ballongen är tankad och loggböckerna är ifyllda.

Det är oerhört mycket att hålla ordning på. Ett bra tips är att upprätta en checklista. En bra checklista kommer dessutom att imponera på instruktören. Checklistan kan t.ex. innehålla:

 • telefonnummer för väderprognos och jourhavande metrolog
 • telefonnummer till instruktörer och medhjälpare
 • telefonnummer till närliggande flygplatser
 • aktuella flygradiofrekvenser
 • tabell med tid för solens upp och nedgång
 • "kom-ihåg" före avresa till startfältet
 • "kom-ihåg" före start
 • "kom-ihåg" efter landning
 • aktuella ballongers registreringsnummer
 • telefonummer till brandkår, ambulans, taxi, sjöräddning
 • nödchecklista (hur att förfara vid nödsituation)
 • "kom-ihåg" för gasoltankning

Några viktiga slutord!

Ballongflygning är en säker form av flygning om man utövar den rätt. Det kan vara farligt om man gör fel eller om man överskattar sin förmåga. Det är därför viktigt att du tar din utbildning på fullaste allvar och lär dig så mycket som möjligt innan du själv tar ansvaret. Försök inte forcera din utbildning.

Tyvärr är det många elevpiloter som börjar utbildningen men som aldrig fullföljer hela vägen till certifikatet. Det är inte bra mot dig själv som lägger ner tid och pengar på något som inte fullföljs och heller inte rätt mot instruktören och alla de andra som jobbat för att du skall få din utbildning. Innan du bestämmer dig för att bli ballongpilot tänk efter en andra gång om det verkligen är det här du vill göra. Lycka till.