Andrées färder

Inför nordpolsfärden gjorde Andrée 9 frifärder med ballongen "Svea". Under alla dessa färder gjorde han diverse vetenskapliga experiment. Han samlade luftprover och mätte temperatur och fuktighet på olika höjder. Under några färder gjorde han försök att styra ballongen med hjälp av en släplina. Dessutom gjorde han andra iakttagelser av mindre vetenskaplig natur (Inverkan av underliggande terräng på törsten).

Andrée redogjorde utförligt för alla färder och de experiment och iakttagelser han gjorde. Allt publicerades i Bihang till Kungliga Vetenskapsakademins Handlingar. Se sammanställningen nedan över alla träningsfärder

Sammanlagt flög Andrée ca 1500 km och 40 timmar under dessa 9 färder

Vid färd 1-3 och 5 startade Andrée från Svea Ingeniörsbataljon, på Kungsholmen i Stockholm, nära nuvarande Pontonjärparken och Kungsholms gymnasium.
Koordinater: 1626910 6580800

De övriga färderna startade från Göteborgs nya gasverk, strax väster om nuvarande Gullbergsmotet, vid Gasverkskajen på Göta Älvs södra sida.
Koordinater: 1272550 6405800

Lista på Andrées träningsfärder: Andrées färder

Andrées första färd, 15 juli 1893
Stockholm till Dalarö
Start 03:34. Landning 06:08
Flygtid 2 tim 34 min. Högsta höjd 3390 m.
Distans 44 km, 30 km fågelvägen
Landning i vattnet mellan Skrafvelön och Dalarö.
Exakta platsen har inte kunnat lokaliseras. Skrafvelön finns inte utmärkt på nutida kartor.
Koordinater för Dalarö: 1650800 6563200

Andrées andra färd, 9 augusti 1893
Stockholm till sjön Addarens sydvästspets
Start 08:46. Landning 15:44
Distans 90 km, 49 km fågelvägen
Flygtid 6 tim 58 min. Högsta höjd 3633 m.
Färden gick först mot sydväst på ca 1500 meters höjd. Efter ca 2 timmar vände vinden på 2300-3500 meter. Efter knappt 4 timmars färd var Andrée åter över Stockholm. Färden fortsatte över Vallentuna och vidare mot Norrtälje. Landning i skog ca 7 km sydväst om Norrtälje.
Koordinater: 1654100 6621900

Andrées tredje färd, 19 oktober 1893
Stockholm till Eskörn, nära Brunskär i Åbo skärgård
Den berömda Finlandsfärden
Start 08:43. Landning 19:18
Distans 285 km, 216 km fågelvägen
Landning på skäret Eskörn i Åbo skärgård
Ungefärliga koordinater: 1819600 66777500
Flygtid 10 tim 35 min. Högsta höjd 3013 m.
Färden gick först mot Vaxholm på ca 1200 meters höjd. Efter 1 timme kommer Andrée in i moln på 2000-3000 meter. Han tror att färden går mot syd och sydväst. Efter 3 timmar går han ner på låg höjd och ser bara hav. Efter 8 timmars färd ser Andrée en låg ö i norr och en stor fyr. Klockan 17:31 går släplinan över det första finska skäret. Han fortsätter på låg höjd och korgen går ofta i vattnet. Det är nu mörkt och han kan inte se klockan. Omkring kl. 7 flyger han över Brunskär, men kan inte hejda ballongen. Brunskär saknar träd. Strax efter Brunskär släpar han genom vattnet mot skäret Eskörn. Där överger han ballongen och tvingas övernatta. Nästa dag kl 11 räddas han av bonden Edvard Danielsson från Brunskär.

15 februari 1894
Förankrade flygningar vid Svea ingenjördbataljon
Experiment med fotografering och terrängobservation.
Fyra officerare ur Svea ingenjördbataljon medföljde

Andrées fjärde färd, 26 februari 1894
Göteborg till Malmbron, Jönköpings län
Landning 1 km öster om torpet Malmbron.
Koordinater: 1395120 6374450
Start 12:32. Landning 15:09
Flygtid 2 tim 37 min. Högsta höjd 3282 m.
Distans 150 km, 127 km fågelvägen
På platsen reste Andrée ett litet stenröse
Klicka på bilden för att se platsen (315 Kb).

Hembygdsföreningen har senare tillverkat en skylt, dessvärre med fel årtal för landningen.
Flera andra siffror stämmer inte heller med Andrées egna uppgifter
Delbild på skylten. (271 kb) Malmbroskylt
Foto och forskning: Ingemar Lilja 

Andrées femte färd, 7 april 1894
Stockholm till sjön Vällen, Uppsala län
Landning i skogen, kanske i trakten av Kolarmora.
Koordinater: 1642700 6661300
Start 13:08. Landning 17:14
Flygtid 4 tim 6 min. Högsta höjd 4387 m.
Distans 92 km, 82 km fågelvägen.
Landningsplatsen är ungefärlig. Andrée har inte angett platsen. Färden gick över Edsviken, Steninge vid Märsta och Odensala. Före frifärden gjorde Andrée förankrade flygningar med tre officerare ur Svea ingenjörsbataljon.

 

30 april 1894
Förankrade flygningar vid Svea ingenjördbataljon
Experiment med fotografering och terrängobservation.
Två officerare ur Svea ingenjördbataljon och en fotograf medföljde

 

Andrées sjätte färd, 14 juli 1894
Göteborg till Fastebo torp, 2,5 km nordost om Vara
Koordinater: 1334800 6464700
Start 11:21. Landning 15:31
Flygtid 4 tim 10 min. Högsta höjd 2308 m.
Distans 87 km, 86 km fågelvägen

Under färden kastade Andrée ut kortbrev som han hoppades få tillbaka för att se var han varit.
Han gjorde också experiment med att försöka styra med hjälp av släplina.
Färden gick över Bergsjön, Mjörn, Ulvarås och Kyrkås. Andrée tyckte att de kursavvikelser han upplevde (ca 10 grader åt båda hållen) var bevis för att ballongen gick att styra. Samtidigt beskriver han sjöbriseffekt över sjöar. Kursavvikelserna var nog inte större än de normalt brukar vara vid en ballongfärd.

Fastebo torp låg längs landsvägen från Vara till Skarstad. Idag går vägen över platsen och av torpet syns inget. Enligt uppgift låg torpet vid ekarna till höger på bilden. Andrée landade väster om ekarna (till höger på bilden). Klicka på bilden för att se platsen (216Kb).
Bilden är tagen från nordost. I bakgrunden syns silon i Vara.

Efter landningen blev Andrée bjuden på öl och mat i Vara.
Läs mer om detta och "Conditori Nordpolen" under "Byggnader"

Foto och forskning: Ingemar Lilja

 

Andrées sjunde färd, 4 augusti 1894
Göteborg till Intagan, 6 km sydväst om Trollhättan
Koordinater: 1289510 6464890
Start 11:44. Landning 13:51
Flygtid 2 tim 07 min. Högsta höjd 3747 m.
Distans 70 km, 61 km fågelvägen
Klicka på bilden för att se platsen (254 Kb).
Foto: Ingemar Lilja

 

Andrées åttonde färd, 29 november 1894
Göteborg till Gustafs vid Kusarve, Fröjels socken, Gotland
Koordinater: 1644080 6358670
Start 11:45. Landning 16:45
Flygtid 5 timmar. Högsta höjd 2679 m.
Distans 391 km, 374 km fågelvägen

Andrées dittills längsta färd.
En minut efter start, på 230 meters höjd, kom ballongen in i moln. Under mer än 4 timmar hade Andrée ingen aning om kurs och position. En timme före landningen såg han en vattenyta och trodde att han var över en insjö. Han såg en stor fyr rakt fram, troligen Stora Karlsö, men trodde fortfarande att det var en insjö. Klockan 15:05 var han förmodligen nära Ölands norra udde, eftersom han då hörde bränningar.

Inför denna flygning hade Andrée försett ballongen med en sprängvåd för att kunna tömma den snabbare vid landning. Han hade vid tidigare färder haft problem att få stopp på ekipaget. Öppningen var 1,3 kvadratmeter och Andrée fann att den var "ganska effektiv".

Landningen blev uppmärksammad i lokaltidningen

Andrées nionde färd, 17 mars 1895
Göteborg till Tengsjön, ca 7,5 km norr om Lenhovda kyrka.
Koordinater: 1468200 6326750
Start 12:56. Landning 16:00
Flygtid 3 tim 4 min. Högsta höjd 3548 m.
Distans 212 km, 211 km fågelvägen

Platsen fick senare namnet "Andrées mosse". Namnet finns utsatt på topografiska kartan. Norrhults hembygdsförening och BK Medvinden i Växjö planerar att sätta upp en minnesskylt på platsen, som ligger 200 m söder om Tengsjön. På fotot är det vid den sjunde stolpen i raden.
Foto: Lea Niiniskorpi. 250 Kb.

Vid denna färd kastade Andrée 22 kort varav 7 skickades tillbaka av upphittaren. Han beräknade att kortens fallhastighet var ca 3 m/s. Några kastades från 2500 meters höjd och återfanns mer än 20 km från punkten där de kastats.

Mera om landningsplatsen. Wordfil. Andrées mosse