Förtjänstmedalj

FSF förtjänstmedalj finns i guld, silver och brons. Den kan tilldelas person som utfört förtjänstfullt arbete till gagn för flygsporten.
Se detaljerade regler i FSF medalj- och plakettreglemente.

Här är ett urval av de med ballonganknytning som tilldelats medaljen.
Tabellerna uppdaterade 2021-09-12 Hasse Åkerstedt

 

FSF guldmedalj

Guld

 

No 3

John Grubbström

2011-03-26

No 20

Hans Åkerstedt

2005-03-19

No 52

Christer Fuglesang, astronaut

2009-03-21

No 53

Max Bishop, FAI Secr. Gen. 1993-2009

2009-10-10

No 54

Bertrand Piccard,  Jorden-runtfarare

2010-03-20

No 59

Per-Åke Herrström2012-03-24
No 63Bengt Stener2015-03-21
No 64Evert Lyckeborg2015-03-21
No 87Per Helmerson2021-03-22
No 88Jan Balkedal2021-02-22

 

FSF silvermedalj

Silver

No 21

Ingemar Lilja

2008-04-05

No 74

Jan BalkedalSBF grundare

2012-02-12

No 75

John Grubbström SBF grundare

2012-02-12

No 76

Mikael Klingberg SBF grundare

2012-02-12

No 77 

Hans Åkerstedt, SBF grundare

2012-02-12

No 84

Per Helmerson

2013-03-16
No 88Anders Åkvist2015-03-21
No 89Gun Ekdahl

2015-03-21

No 159Per Arne Terrs2020
No 166Lars Ekstedt2020
No 167Eva Olsson2020