Tävling och Rekord

Ballongtävlandet i Sverige organiseras av Svenska Ballongfederationen och dess tävlings- och rekordutskott. I Sverige arrangeras varje år svenska mästerskap och tre - fem andra stora tävlingar. Internationellt ordnas EM udda år och VM jämna år.

Hur tävlar man då med ballong?

Alla de olika tävlingsformerna som används vid mästerskap går ut på att navigera ballongen till en förutbestämd plats. Detta kan vara nog så svårt eftersom det inte går att styra en ballong, den driver dit vinden för den. Det man använder för att komma dit man vill, är det faktum att vinden ofta har olika riktning på olika höjd.

Viktiga egenskaper hos en framgångsrik tävlingspilot är goda kunskaper i praktisk meteorologi och god förmåga att manövrera ballongen. Piloten släpper en markering (marker) så nära den förutbestämda plats som utgör målet. Markern är en tygremsa, ca. 1,7 m lång, med en tyngd i änden, och det är från tyngden man mäter in resultatet.

För att kontrollera de tävlandes prestationer följer en tävlingsfunktionär, observatör, med varje ballong under flygning. Observatören kan flyga med om han blir inbjuden av piloten, annars åker han med i följebilen och observerar ballongen från marken.

Observatörens rapport ligger till grund för bestämmandet av den tävlandes resultat. I de svenska SM-reglerna finns 20 olika deltävlingstyper.

Rekord

Allt eftersom ballongflygningen utvecklats genom åren har nya rekord satts av olika slag. Det kan t.ex. handla om att flyga långt eller högt. För att rekord skall få officiell status måste de godkännas av SBF.