Rekord

 

Uppdaterad 2018-05-23, Hans Åkerstedt

Allmänt

 

Svenska rekord för ballonger och luftskepp följer samma regler och principer som för världsrekord. I Sverige är det Svenska Ballongfederationen som kontrollerar och registrerar rekord. För världsrekord är det FAI (Fédération Aéronautique Internationale) som är kontrollerande instans. Ett världsrekordkord. måste först godkännas som ett nationellt rekord. Än så länge noteras varken europarekord eller nordiska rekord. Orsaken är att det inte finns någon organisation som samordnar rekordlistorna i de olika nationerna.

Rekord noteras separat för ballonger och luftskepp. Rekorden delas in i ett stort antal undergrupper beroende på pilotens kön, ballongens typ, rekordens typ och ballongens eller luftskeppets storlek.

Klassificering av rekord

Ballonger tillhör FAI huvudklass A och luftskepp tillhör huvudklass B. Det finns fyra underklasser av ballonger som vardera delas in i 15 storleksklasser. Luftskepp delas in i fyra underklasser med vardera 10 storleksklasser

Absoluta rekord

Absoluta rekord är det bästa rekordet i klasserna A och B oavsett underklass och storlek.

Rekordtyper

I varje underklass och storleksklass kan följande typer av rekord sättas:

  • Höjd
  • Distans
  • Tid
  • Kortast tid runt jorden

För luftskepp finns ytterligare en typ av rekord

  • Hastighet över en 1 km bana på begränsad höjd.

Rekordkategorier

Det finns två kategorier av rekord:

  • allmänt rekord; den bästa prestationen oavsett kön
  • damrekord; den bästa prestationen, som uppnåtts av en kvinnlig pilot. I kategorin damrekord, måste såväl befälhavaren, som eventuell besättning vara kvinnlig.

Underklasser och storlekskategorier

Klass A: Ballonger

FAI klass A indelas i fyra underklasser, var och en innehållande 15 storlekskategorier.

AA:Ballonger, som får sin lyftkraft från en gas annan än luft.
AX:Ballonger, som får sin lyftkraft enbart genom uppvärmning av atmosfärluft. Höljet får inte innehålla andra gaser än luft och, i förekommande fall, normala förbränningsprodukter.
AM:Ballonger, som får sin lyftkraft dels från en gas annan än luft, dels genom uppvärmning av denna gas och/eller atmosfärluft med värmekälla ombord.
AS:Ballonger, konstruerade för ett inre tryck högre än atmosfärtryck vid höljets understa punkt.
AT:Ballonger som inte klassificeras i någon av ovanstående klasser. Ballonger som värms av enbart solstrålning kan vara en sådan.

I varje underklass finns följande storlekskategorier:

KlassStorlek (m³)Storlek (cu ft)
-1< 250< 8 829
-2250 - 4008 829 - 14 126
-3400 - 60014 126 - 21 189
-4600 - 90021 189 - 31 783
-5900 - 1 20031 783 - 42 378
-61 200 - 1 60042 378 - 56 503
-71 600 - 2 20056 503 - 77 692
-82 200 - 3 00077 692 - 105 944
-93 000 - 4 000105 944 - 141 259
-104 000 - 6 000141 259 - 211 888
-116 000 - 9 000211 888 - 317 832
-129 000 - 12 000317 832 - 423 776
-1312 000 - 16 000423 776 - 565 035
-1416 000 - 22 000565 035 - 776 923
-15> 22000> 776 923

Klass B: Luftskepp

FAI klass B indelas i fyra underklasser, var och en innehållande 10 storlekskategorier.

BA:Luftskepp som får minst 75% av lyftkraften från en gas annan än luft. (Ändrad 2013)
BX:Luftskepp, som får sin lyftkraft enbart genom uppvärmning av atmosfärluft. Höljet får inte innehålla andra gaser än luft och, i förekommande fall, normala förbränningsprodukter.
BR:Luftskepp vars hela ytterhölje innehåller ett stelt skelett, och som får minst 80% av lyftkraften från en gas annan än luft.. Klassen struken 2013. Ingår numera i BA.
BM:Luftskepp som får sin statiska lyftkraft både från en gas, lättare än luft, och från uppvärmning av luft med en värmekälla ombord. (Klassen tillagd 2012)
BT:Alla andra luftskepp, inklusive hybrider där mer än 25% av lyftkraften kommer från motordragkraft.

I varje underklass finns följande storlekskategorier:

KlassStorlek (m³)Storlek (cu ft)
-1< 400< 14 126
-2400 - 90014 126 - 31 783
-3900 - 1 60031 783 - 56 503
-41 600 - 3 00056 503 - 105 944
-53 000 - 6 000105 944 - 211 888
-66 000 - 12 000211 888 - 423 776
-712 000 - 25 000423 776 - 882 867
-825 000 - 50 000882 867 - 1 765 733
-950 000 - 100 0001 765 733 - 3 531 467
-10> 100 000> 3 531 467