FSF tävlingspris för ballong

Uppdaterad 2020-09-01 Hans Åkerstedt

Svenska Flygsportförbundet (FSF) har instiftat ett tävlingspris för varje grenförbund. Syftet är att stimulera och engagera grenförbundens medlemmar till bättre prestationer både på och utanför arenan. Utdelning av priset sker i samband med FSF årsstämma. Tävlingspriset består av en statyett som pristagaren får behålla. Reglerna för priset finns längst ner på denna sida.

Priset har delats ut sedan 2002 och förste mottagare av priset blev Poa Ekeblad

FSF Ballongpris

 

2019 - Nisse Kjellén

För framstående arbete för utveckling av ballongsporten genom arbete i Svenska Ballongfederationens styrelse och dess utskott samt som tävlande.

Nisse Kjellén har varit ledamot och ordförande i SBF Utbildningsutskott under många år och gjort en stor insats för att säkra återväxten bland Sveriges ballongpiloter genom att arrangera skolflygläger för nya piloter. 

2018 - Thomas Grubbström

för framstående arbete för utveckling av ballongsporten som tävlande och genom arbete i Ballongfederationens styrelse och dess utskott, framför allt i tävlingsutskottet.

Thomas blev Svensk mästare 2017 och 2018. Han vann Svenska Cupen 2014, 2017 och 2018. Efter dessa framgångar blev Thomas Stor Grabb nummer 16 och ligger redan på 12.e plats genom tiderna.

Thomas har representerat Sverige både på EM och VM. Under 2017 var han ordförande i SBF tävlings-och rekordutskott. Han var ledamot i utskottet 2015, 2016 och 2018.

2017 - Bengt Gunnarsson

för framstående arbete för utveckling av ballongsporten som tävlande, som tävlingsledare och genom arbete i Ballongfederationens styrelse och dess utskott, framför allt i tekniska utskottet.

Bengt tog certifikat 1976 och blev Stor Grabb no 3 1983 på grund av tävlingsprestationer. 5 gånger svensk mästare, 19 gånger topp 5 på SM. Deltog i EM 7 gånger, bronsmedaljör 1990. Deltagit i 10 VM.
Han har arbetat i SBF styrelse och utbildningsutskottet, tävlingsutskottet samt varit ordförande i tekniska utskottet i många år.
Bengt har fått SBF guldplakett på träplatta 2009, Andrées Ballongpris 2012 och är hedersmedlem no 9 i SBF.


2016 - Inga förslag inskickade 

2015 - Daniel Sjökvist
för framstående arbete för utveckling av ballongsporten som tävlingsarrangör och genom arbete i Ungdomsutskottet

Daniel Sjökvist har under många år arrangerat deltävlingar i Svenska Cupen och under 2009 även organiserat svenska mästerskapet. 2015 organiserade han både svenska och nordiska mästerskapet.

Under många år var han ledamot av utbildningsutskottet och 2009 dess ordförande.

Daniel Sjökvist har också varit ledamot av SBF styrelse.

År 2007 segrade Daniel Sjökvist i Svenska Cupen. 

Daniel har bidragit till utvecklingen av svensk ballongsport, speciellt tävlings- och ungdomsverksamhet och är väl värd denna utmärkelse.

2014 - Lars Ekstedt
för framstående arbete för ballongsporten under det gågna året 

2013 - Janne Nilsson och Lennart "Bullen" Ottosson
f
ör framstående arbete för ballongsporten under en lång följd av år

Janne Nilsson och Bullen Ottosson har varit tävlingsledare för Andrée Memorial Meeting och Andréedagarna i Gränna under mer än 10 år. Båda tävlingarna har enkla regler och många av Sveriges piloter har i dessa tävlingar gjort sin debut i tävlingssammanhang.


2012 - Per Helmerson
för stort stöd till ballongsporten under en lång följd av år

2011 - Jan Balkedal
för framstående sportprestationer och framstående arbete för ballongsporten under en lång följd av år

Jan Balkedal har i många år varit Sveriges mest framgångsrike tävlingspilot. Som exempel kan nämnas:

Silver- eller bronsmedalj på VM 5 gånger
Ett stort antal ”topp 10”-placeringar på EM och VM
Svensk mästare 8 gånger
Vinnare av Svenska Cupen 3 gånger
Åtta Svenska rekord både med varmluftsballong och gasballong
Stor Grabb nummer 1 redan 1975
Deltagit i alla 19 VM hittills, varav 18 som tävlande och 1 som funktionär

Under mer än 25 år harJan Balkedal dessutom arbetat i SBF styrelse och utskott, främst med att utveckla tävlingssporten och han har två gånger varit tävlingsledare för Svenska mästerskapen.

Under åren har Jan Balkedal delat med sig av sina tävlingserfarenheter till andra piloter bland annat som ledare för tävlingskurser. På så sätt har han bidragit till att höja standarden på svenska tävlingspiloter.

Sammantaget har Jan Balkedal gjort en enastående insats för utvecklingen av ballongsporten och är mer än väl värd detta pris.

2010 - Dalslands ballongklubb
för framstående arbete som tävlingsorganisatör.

Klubben bildades 2003 och har snabbt vuxit till Sveriges största med över 300 medlemmar. Med hjälp av alla sina entusiatiska medlemmar har klubben redan hunnit vara värd för tre välorganiserade svenska och ett nordiskt mästerskap. Klubben har också arrangerat ett flertal deltävlingar i Svenska Cupen samt kurser för tävlingsfunktionärer och för tävlande. Dalslands ballongklubb är därmed en mycket viktig del av av Svenska Ballongfederationens tävlingsverksamhet. Bland klubbens medlemmar finns både svenska och nordiska mästare och vinnare av Svenska Cupen.

2009 - Bengt Stener
för framstående arbete som tävlingsledare och funktionär.

Bengt Stener har från 1990 fram till 2009 varit tävlingsledare för Svenska Mästerskapen inte mindre än 10 gånger. Dessutom var han tävlingsledare för EM i Katrineholm 1998 och för Nordisk Nationskamp 2002 och har också varit tävlingsledare i Danmark och Lettland. Enbart detta gör att han är en värdig mottagare av FSF:s ballongpris för 2009, men han har många andra meriter som idrottsledare.

Han har sedan 1981 nästan varje år varit tävlingsfunktionär vid SM. Förutom att vara tävlingsledare har han också varit säkerhetschef, observatörschef, debrieferchef, juryledamot och juryordförande.

Sedan 1992 har Bengt Stener ansvarat för regelboken för SM och sett till att den varit anpassad till internationella regler med årliga uppdateringar. Han har också ansvarat för andra handböcker som använts vid SM såsom observatörshandbok och debrieferhandbok.

Bengt Stener var ordförande i SBF:s tävlingsutskott 1993-98 och är fortfarande ledamot i utskottet. Sedan 1994 är han också alternativ delegat för Sverige i CIA och är sedan 1998 ordförande i CIA:s säkerhetskommitté samt ledamot i ett flertal andra kommittéer.

Vid internationella tävlingar har Bengt Stener vid många tillfällen varit medlem i tävlings­ledningen som funktionär eller säkerhetschef och har varit jurymedlem vid EM 2003, 2005 och vid VM 2006.

Sammantaget har Bengt Stener gjort en enastående insats för utvecklingen av ballongsporten och är mer än väl värd detta pris.

2008 - Björn Bergkvist och Peter Olsson
för framstående arbete med SBF:s CAMO, till stor nytta för ballongsporten.

Björn Bergkvist och Peter Olsson har haft avgörande inverkan i den process som lett fram till att SBF i dag har en egen CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation), godkänd av Transportstyrelsen enligt EASA:s krav.

Tanken att SBF borde bygga upp en egen CAMO väcktes ursprungligen av Peter Olsson, i november 2007.
Under uppbyggnadsfasen har Björn varit drivkraften i arbetet med att utveckla och dokumentera rutiner, arbetsprocesser och -metoder. Resultatet är enkla, lättbegripliga och verklighetsförankrade manualer.
Peter har gjort större delen av jobbet med att specificera, programmera och driftssätta ett unikt webbaserat arbetsverktyg som hanterar manualer, blanketter, dokumentation och arkivering. Systemet gör det möjligt att arbeta decentraliserat på ett sätt som är anpassat till SBF:s medlemmars behov, och samtidigt uppfylla EASA:s och Transportstyrelsens krav.
Björn och Peter har under hela arbetet haft som ledstjärna att analysera och skilja ut det som är relevant, och sortera bort allt annat. Tack vare detta har vi i dag ett mycket enkelt och effektivt system för att hantera luftvärdighetsgranskningar av ballonger. Transportstyrelsen har uttryckt att de är imponerade över effektiviteten.

Många andra personer har varit delaktiga i arbetet, men Björn och Peter har varit nyckelpersonerna. Detta gäller såväl att utföra arbete som att motivera och leda andra. Resultatet av gruppens arbete kommer att ha stor betydelse för ballongsportens framtid.

Björn Bergkvist har i många år varit stöttepelare i Chalmers Ballong Corps och har varit ledamot i SBF:s tekniska utskott.br Han blev ballongpilot år 2003 och har deltagit i Peter Olssons lag vid 8 SM, 2 EM och 3 VM. Björn har alltså stor del i Peters framgångar vid dessa tävlingar.

Peter Olsson är ballongpilot sedan 1999 och sedan några år etablerad i världseliten. Han blev 2008, för andra gången, svensk mästare, och placerade sig som bäste svensk på 8e plats vid VM i Österrike. Vid EM 2007 kom han på 5e plats. 2005 blev han Stor Grabb no 11. Han har i många år engagerat sig i föreningsarbete både i Chalmers Ballong Corps och i Svenska Ballongfederationen.

2007 - Carina Kudahl-Kjellander
Carina har varit inblandad i ballongsporten I mer än 15 år och arbetar för närvarande som lärare på Bromangymnasiet Hudiksvall. I slutet av år 2006 tog hon initiativet till att återuppliva Hudik Cup, en populär ballongtävling som arrangerades åren 1982-2002.

Hudik Cup 2007 arrangerades i mars 2007 som ett projektarbete av nio tjejer ur avgångsklassen på Handels- och administrationsprogrammet vid Bromangymnasiet. Ett sätt utmärkt sätt att sprida kunskap om och intresse för ballongsporten och gav ett välkommet tillskott till deltävlingar i Svenska Cupen 2007.

Carina var handledare för "Hudik ballong UF", arbetsgruppen som planerade och genomförde Hudik Cup 2007.

2006 - BK Andrée
BK Andrée kan i år, 2007, fira 35-årsjubileum. Det är en av Sveriges äldsta ballongklubbar och en av de mest aktiva

Sedan 1975 har klubben årligen arrangerat "Andrée Memorial". En tävling med enkla regler och som ofta har haft fler deltagare än SM. Många av Sveriges piloter har genom att kunna delta i denna tävling gjort sin debut i ballongtävling.

2005 - Hans Åkerstedt
Lång och trogen tjänst är ett kraftigt understatement när det gäller Hans Åkerstedt. Sedan Svenska Ballongfederationen bildades 1972 har Hasse kontinuerligt innehaft någon förtroendepost och uträttat ett gediget ideellt arbete. Sedan 1974 har han dessutom varit Sveriges delegat i CIA.

Bland meriterna som tävlingsfunktionär kan nämnas

  • Juryordförande vid SM 1991, SM 1992, SM 2005, NM 2005 samt EM 1984

  • Juryledamot vid EM 1982, VM 1986, SM 1994, SM 1995, SM 1997 och EM 1998

  • Tävlingsledare vid SM 1977 och landskamp 1992

  • Säkerhetschef vid SM 1989, SM 2003, NM 2003, EM 2003, SM 2004 samt vid landskamper mellan de nordiska länderna 2000 och 2002

  • Lagledare för det Svenska Landslaget vid VM 1985 och VM 2004

Hasse investerar även mycket energi i sitt internationella arbete för CIA, där han är förste vice president och även ordförande i juryutskottet samt ledamot i utskotten för rekord och för World Air Games. Hasse är även CIA:s representant i Europe Air Sports.

Vidare är Hasse upphovsman till "the Akerstedt formula", som används för att räkna ut hur många deltagare varje land får skicka till EM och VM.

Som tävlande har Hasse bl.a. deltagit i VM 1973 samt 7 gånger i Coupe Gordon Bennett

2004 - Ulf Ekstedt
Ulf Ekstedt har under år 2004 fritt ställt sitt Windmasterprogram till förfogande för svenska landslaget och bidrog därmed väsentligt till lagets framgångar vid VM i Australien.
Windmaster är ett program för kartbehandling, vindanalys, navigering och taktik för ballongtävling. Utvecklingen började år 2001 och pågår fortfarande.
Programmet är avsett för tävlande piloter och visar ballongens position på valfri karta på en PC. Beräknade vindar kan förprogrammeras. Vindriktning och hastighet på olika höjder uppdateras därefter under färden. Programmet kan därför med stor noggrannhet beräkna och visa lämpliga flyghöjder för att nå målet och var en tävlingsmarker kommer att hamna. Det är överlägset andra kart- och navigeringsprogram som utvecklats av ballongfarare och flera av de internationella toppnamnen sneglar därför lystet på programmet.
Ulf Ekstedt började med ballongflygning 1980. Han har en gedigen erfarenhet av tävlingsflygning och har deltagit som besättning, i många stora tävlingar, ofta som navigatör.
Bland andra:
SM sedan 1981, NM 1981, 1982, 2002 och 2003, EM 2003, VM 1987 och 2004, WAG 2001
och många andra nationella och internationella tävlingar.
Han har också varit tävlingsfunktionär, observatör, både vid nationella och internationella tävlingar.

2003 - John Grubbström
Bland annat genom att ta initiativ till ett stort antal nationella och internationella tävlingar i Sverige har John Grubbström under mer än 25 år gjort ett framstående arbete för ballongsporten i Sverige.

Bland hans meriter kan nämnas:
Instiftade år 1974 den ständigt vandrande Grubbströmpokalen.
Tävlingsledare för SM 1977 och SM 1978.
Organisatör och tävlingsledare för EM 1976 i Skövde.
Organisatör av Arctic Balloon meeting 1977, 1978 och 1980.
Organisatör och tävlingsledare för VM 1979 i Uppsala.
Organisatör för EM 1998.
Ordförande i Katrineholms Ballongsällskap som 5 gånger arrangerat SM 1999-2003.

John har själv tävlat i alla SM sedan 1979 (25) och representerat Sverige vid NM (3), EM (8), VM (3) och WAG (2)

Förutom att vara ordförande för SBF 1980-1984 och därefter hedersordförande har John innehaft ett stort antal förtroendeposter i SBF från 1975 till 2003.

2002 - Poa Ekeblad
Poa organiserade i juni 2002 Nordisk Nationskamp, som var en del av firandet av Stockholm 750 år. Ett år av förberedelser gjorde att tävlingen blev en stor succé både för deltagarna och för publiken. 21 lag från Sverige, Danmark, Finland Lettland och Norge deltog.

Genom intensivt arbete, information till brand-, polis- och luftfartsmyndigheterna samt god organisation lyckades Poa få tillstånd att ha tävlingsmålet på Stockholms ström, med tillstånd att flyga ner till 300 fot (MSL) över centrala Stockholm och ner till 0 fot över vattnet. Dessutom genomfördes alla 4 flygningarna i Bromma kontrollzon och del av Arlanda TMA, som under tävlingarna stängdes för annan trafik.

Genom att organisera tävlingen på ett mycket seriöst sätt lyckades Poa få alla nödvändiga tillstånd och har på så sätt väsentligt underlättat för framtida tävlingsarrangörer och bidragit till att LFV nu överväger att generellt sänka lägsta tillåtna höjd för ballongflygning.

 

Regler för FSF Tävlingspris

Följande insatser som i väsentlig grad gagnat ballongsporten kan belönas:

  • Framstående sportprestation (tävling eller rekord) under det gångna året.

  • Framstående arbete för utveckling av ballongsporten under det gångna året.

  • En rad framstående sportprestationer och/eller framstående arbete för ballongsporten under en följd av år.

Pristagaren skall vara medlem i klubb ansluten till FSF och anmäld till SBF. Endast en pristagare kan utses varje år och kan vara en individ eller en grupp (klubb).
Anm: Med föregående år avses Montgolfierår d.v.s. tiden från 22 november till 21 november nästföljande år.

Nominering:
Förslag till pristagare kan lämnas av medlemmar i klubb ansluten till FSF och av SBF styrelse.
Förslag skall lämnas till SBF Tävlings- och rekordkommitté före 1 december året före utdelning och skall innehålla den nominerades namn, klubb och adress och skall åtföljas av motivering och meritförteckning.
SBF-TRU behandlar inkomna förslag och lämnar en rekommendation till SBF styrelse före 31 december.