Andrées ballongpris

Bild på Andreepriset

Priset är ett diplom, en medalj och en påse guldpengar

Uppdaterad 2020-07-25, Hasse Åkerstedt
De som mottagit Andrées ballongpris genom åren är:

2020 - Mikael Klingberg
Andréepriset 2020
, det 23:e i ordningen, har tilldelats Mikael Klingberg  med följande motivering:

För att med en aldrig sinande entusiasm verkat för utvecklingen av ballongsporten i Norden och speciellt i vårt vackra broderland Norge. Han har, närmast på egen hand, över mycket lång tid varit en garant för ballongflygningens utveckling i Norge och har med tiden kommit så nära titeln "Mr Ballong" som man kan komma i landet. Pratas det ballongflygning så dyker hans namn i princip alltid upp. Han är en mycket välförtjänt pristagare som med råge uppfyller kriterierna för att tilldelas detta pris.

Ballongklubben Andrée gratulerar!

 

2019 - Per Lindstrand
Andréepriset 2019
, det 22:a i ordningen, har tilldelats Per Lindstrand  med följande motivering:

För mångåriga insatser till stor gagn för utvecklingen av ballongsporten. En skicklig ingenjör med näsa för finurliga och eleganta lösningar när det gäller lättare-än-luft-konstruktioner, men också en obotlig äventyrare som gärna gett sig på spektakulära utmaningar såsom att flyga över Atlanten och Stilla Havet och till och med jorden runt. I många år har han verkat på den internationella scenen, och sitt gedigna kunnande delar han fortfarande, och alltid med glimten i ögat, med sig av till alla entusiaster som utövar denna vackra sport. Kort sagt, en mycket välförtjänt pristagare.

 

Ballongklubben Andrée gratulerar!

2018 - Per Helmerson
Andréepriset 2018 har tilldelats Per Helmerson med följande motivering:

"Årets pristagare har under många år verkligen verkat för att vi ska bli fler inom ballongsporten. Han har ett förflutet som tävlingsledare och har som instruktör och examinator stöttat väldigt många att bli flygfärdiga. Han har på många sätt uppmuntrat och hjälpt intresserade till att vara kvar och fortsätta inom ballongsporten. Han är anspråkslös men har ett mycket stort kunnande och kontaktnät och är en värdig mottagare av detta pris."
 

2017 - Nils-Evert Kjellén
Andréepriset 2017, det 20:e i ordningen, har tilldelats Nils-Evert Kjellén med följande motivering:

”En hedersman som inte bara varit engagerad i ballongsporten i många år och hjälpt, stöttat och entusiasmerat alla i vår ballongmiljö, men som också på ett utomordentligt sätt bidragit till att utbildningen av nya piloter i alla åldrar fortsätter att vara på en hög nivå. Otaliga är de timmar han har lagt ner på att skolflyga med nya pilotämnen, på kurser och flygläger. Ballongsporten är honom ett stort tack skyldig, och detta pris skall ses som en del av ett sådant tack.”

2016 - Axel Madsen
Andréepriset 2016, det 19:e i ordningen, har tilldelats Axel Madsen från Gränna med följande motivering:

"För att under mer än 40 års tid varit engagerad inom ballongsporten, allt från att ha startat ballongverksamheten i sin hemstad där han utbildat och entusiasmerat nya piloter, till att ha tävlat och representerat sitt land vid otaliga internationella mästerskap. En stor profil av den typ som sporten behöver fler av, med humor, glädje och en ständigt närvarande busig glimt i ögat. En glad gamäng och en sann entusiast som aldrig dragit sig för att genomföra ett projekt när han väl bestämt sig för att det går. Han har till och med flugit ballong uppe vid nordpolen. Sannerligen en mycket välförtjänt mottagare av detta pris."

Ballongklubben Andrée gratulerar! 


2015 - Lau Laursen
Andréepriset 2015, det 18:e i ordningen, har tilldelats Lau Laursen från Danmark med följande motivering:

"Somliga personer inom ballongsporten har en förmåga att sprida gemyt och trevnad med sin blotta närvaro. Kombinerar man detta med en förmåga att organisera lyckade tävlingar, entusiasmera nybörjare och framgångsrikt bedriva sin sport både på klubb-, nationell och internationell nivå, så blir resultatet en person som utom tvivel bidrar stort till den nordiska ballongsporten. Just en sådan person är årets pristagare."

Ballongklubben Andrée gratulerar! 

2014 - Bengt Stener
Som funktionär och förtroendevald har denne man en meritlista som antagligen saknar motstycke i nordisk ballongsport. Han har hunnit med att vara tävlingsledare för SM mer än tio gånger, tävlingsledare för EM, funktionär vid ett antal EM och VM, delegat för Sverige i CIA och ordförande för dess säkerhetskommité, författare och översättare av regelböcker, mångårig medlem i TRU och mycket, mycket mer. Listan är lång och imponerande. En idrottsledare av rang som är synnerligen förtjänt av detta pris.

2013 - Poa Ekeblad
För mångåriga insatser till stor gagn för ballongsporten. En riktig tävlingsmänniska som gärna ger sig på spektakulära utmaningar som rekordförsök och höghöjdsflygningar. Hans gedigna kunnande som han på ett elegant sätt låter smitta av sig på sin omgivning har varit och är till stor hjälp för alla entusiaster som utövar denna vackra sport. Efter att med stor framgång verkat i Sverige under många år är det nu främst vårt broderland i väster som åtnjuter hans tjänster. Allt i allt en mycket välförtjänt pristagare.
 

2012 - Bengt Gunnarsson
För utomordentliga insatser inom och till gagn för svensk ballongsport. Med sitt stora kunnande och sin oomtvistade erfarenhet har han varit och är fortfarande till stor hjälp för alla som utövar denna den vackraste av flygsporter. 
En stor tävlingsmänniska som gjort sin hobby till sitt liv och som lever helt för sin sport och dess ideal. Men framför allt en ännu större medmänniska som alltid är beredd att hjälpa till och ställa upp, en egenskap som under åren givit honom mängder av goda vänner världen runt. Han är en mycket välförtjänt mottagare av detta pris.

2011 - Pelle "Signal" Johansson
En tvättäkta entusiast som aldrig missar ett tillfälle att berätta för omvärlden hur fantastisk ballongsporten är.
Alltid närvarande på ballongmöten och tävlingar. Alltid intresserad och engagerad.
Dessutom en profil och en fanbärare av den typ som sporten behöver fler av.
Lär gärna av denne snudd på legendariske hedersman.

2010 - Dalslands ballongklubb
För ett utomordentligt gott arbete med att föra vidare och utveckla den sanna klubbandan inom ballongsporten.
Med äkta glädje och entusiasm för sporten har man visat att det fortfarande är möjligt för en liten klubb att genomföra stordåd på ideell bas.

2009 - John Grubbström
För sin aldrig sinande entusiasm för allt vad ballongflygning heter, och alla enastående insatser för sportens främjande allt från pionjäråren och ända fram till idag.
En obotlig glädjespridare, kamrat och inte minst en synnerligen välförtjänt mottagare av detta pris.

2008 - Ingemar Lilja
För ett enastående engagemang i svensk ballongsport under många, många år. Som grundare av ballongklubbar, som mentor för nya utövare, som ordförande i Svenska Ballongfederationen och som tävlingsledare på SM och allehanda tävlingar runt om i världen. Som hjälpsam fixare, som medlare i markägarrelationer och som kontaktperson vid haverier och tillbud. Listan kan göras hur lång som helst. Är någon värd ett pris för lång och trogen tjänst, så är det denne hedersman.

2007 - Familjen Leif och Lena Karlsson
För att hela denna familj med sitt sällan skådade engagemang och alltid glada humör är ett föredöme för alla som med sina ideella insatser gör att ballongflygningen mot alla odds lyckas överleva som sport. Utan markpersonalens, följebilschaufförernas och andra entusiasters hjälp, kunnande och mångåriga erfarenhet lyfter inga ballonger från marken. Årets pris utdelas som en uppskattning av detta ovärderliga arbete.

2006 - Kjell Franzén
för att han genom åren med sitt genuina, varma intresse för ballongsporten på ett för byråkrater föredömligt och berömvärt sätt hjälpt och stöttat sportens utövare vid deras kontakter med luftfartsmyndigheterna. Han är en mycket värdig mottagare av årets pris, som skall ses som ett bevis på stor uppskattning av hans insatser genom åren från alla landets ballongflygare.

2005 - Jan Balkedal
för hans stora insatser inom ballongsporten under mer än 30 år. Med sin skicklighet har han under dessa år hunnit med att bli svensk mästare ett otal gånger, placerat sig på prispallen i flera världsmästerskap och därigenom också placerat Sverige och Norden på den internationella flygsportens karta. Hans kunnande och erfarenhet har varit och är till stor hjälp för alla utövare av ballongsporten. En tävlingsmänniska ut i fingerspetsarna och som sådan en synnerligen välförtjänt mottagare av detta pris.

2004 - Per Arne Terrs
för pionjärinsatserna vid den moderna svenska ballongsportens födelse. Någon måste alltid vara först, och Per Arne var med och skaffade Sveriges första moderna varmluftsballong. Han lärde sig själv att flyga den och fick Sveriges första ballongcertifikat av ett svenskt Luftfartsverk som aldrig sett en ballong förut. Per Arne och entusiasterna i Åfors Raket & Ballongklubb visade oss alla att det går att förverkliga en dröm. En dröm som alla vi som följde efter också har fått uppleva bli sann.

2003 - Chalmers Ballong Corps
för sitt arbete med att ständigt tillföra ballongsporten i Sverige nytt blod. Tack vare CBC får vi ett tillskott av nya, unga och intresserade entusiaster varje år. Positiva, kreativa människor som efter tiden på Chalmers går vidare ut i livet och bidrar till att utveckla sporten och inte minst hejda den fruktade "förgubbningen" som annars otvetydigt hade brett ut sig. Chalmers Ballong Corps är landets främsta plantskola för ballongflyget och en mycket värdig mottagare av årets pris.

2002 - Gränna Hembygdsförening
för alla insatser för Andréeminnet och ballongflygningen genom åren. Tack vare ett fantastiskt pionjärarbete av föreningen, särskilt av dåvarande ordföranden Bolling, efter det att Andrée-expeditionen återfanns, har Gränna och världen nu ett levande Andréemuseum, inhyst i nya, fräscha lokaler.
Och sedan 30 år tillbaka, mycket tack vare Olle Fongs insatser under anordnandet av den första Ballongiaden, hittar man också i Gränna en levande ballongkultur som bidragit till att ge staden epitetet "Sveriges Ballongcentrum" och skapat en naturlig samlingsplats för ballongentusiaster från när och fjärran.
Ballongklubben Andrée är därför mycket stolt över att kunna överlämna sitt finaste pris till en pigg 90-åring som förtjänat det mycket väl.

2001 - Eva Fredrikson Woojärv
Eva har länge varit en stabil stöttepelare för svensk ballongsport. Eva har suttit i Svenska Ballongfederationens styrelse i många år och då huvudsakligen ansvarat för ekonomifrågor.
I samband med att Sverige ordnade Europamästerskapen för varmluftsballonger 1998 var Eva mycket aktiv i styrgruppen för detta stora evenemang.
Eva har också representerat svensk ballongsport i Svenska Flygsportförbundet. I början av 80-talet var hon också aktiv ballongpilot.
Genom Evas tålmodiga arbete har Sveriges ballongfarare haft en klok och ansvarskännande ekonomichef som har skött uppgiften med stor entusiasm trots mycket ansvarsfulla arbetsuppgifter även privat. Eva är ett föredöme för alla som arbetar ideellt.
Ballongklubben Andrée är därför mycket stolt över att kunna överlämna sitt finaste pris till en tjej som förtjänar det mycket väl.

2000 - Hans Åkerstedt
för hans mångåriga, självuppoffrande och storartade insats i utvecklingen av ballongsporten på internationell nivå, en insats som i mycket hög grad bidragit till att ge Sverige en plats bland de stora ballongnationerna.
Han har genom åren, från det att ballongsporten etablerades i Sverige, tillskansat sig ett gediget kunnande om allt som rör ballongsporten, ett kunnande som han också mer än välvilligt alltid delar med sig av.
Han är alltid positiv, alltid beredd att hjälpa till, och en synnerligen välförtjänt pristagare av Andrées Ballongpris flygets år 2000.

1999 - Kai Paamand
för att Kai är en sann ballongentusiast och har varit aktiv i ballongsporten sedan slutet av 60-talet. Kai var med när ballongsporten startade i Norden. Och är alltjämt aktiv, alltid med samma goda humör, alltid beredd att hjälpa till.
Kai har genom sin mer än 30-åriga gärning inom sporten hjälpt till att få den att växa, inte minst genom att utbilda nya elever i samma anda.
Kai har också varit en god ambassadör för nordisk ballongsport genom sina många resor runt om i världen.
Kai är ett föredöme för oss alla som flyger ballong i Norden, och en synnerligen välförtjänt pristagare av Andrées Ballongpris.

1998 - Per-Åke och Roselind Herrström
för ett enastående arbete med att utveckla utbildning och skolning av ballongpiloter i Sverige.
Deras mångåriga och självuppoffrande insats inom Svenska Ballongfederationens Utbildningsutskott har på ett utomordentligt sätt bidragit till den höga nivå på utbildning som de svenska piloterna numera erhåller.