Sveriges piloter

Ballongcertifikat har utfärdast i två olika perioder i Sverige. I första perioden, slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, var det endast gasballonger som användes. Även militärer använde gasballonger för spaning och eldledning.

Andra ballongperioden började på 1960-talet då den moderna varmluftsballongen uppfanns. Per-Arne Terrs som var först i Sverige med att ta ballongcertifikat i denna perioden har fortfarande giltigt certifikat.