Regler för Andrées ballongpris

S T A T U T E R
för
- A N D R É E S B A L L O N G P R I S -

Instiftat 1998 av Ballongklubben Andrée, Gränna

Ballongklubben Andrée har instiftat Andrées Ballongpris för att uppmärksamma insatser för ballongsporten i Norden. Andrées Ballongpris skall tillfalla den, eller de, som genom insatser bidragit till att utveckla ballongsporten.

Priset utgörs av en plakett och en penningsumma och delas ut under Andréedagen, den 11 juli, i Gränna.

Kandidat till Andrées Ballongpris skall vara person eller sammanslutning som är verksam inom eller har verkat för nordisk ballongsport.

Förslag till pristagare med motivering lämnas till Ballongklubben Andrée i Gränna senast den 1 maj varje år.

Pristagare utses av Ballongklubben Andrée, vars beslut ej kan överklagas.

I samband med instiftandet av Andrées Ballongpris har Ballongklubben Andrée även startat en fond, Andréefonden, ur vilken prissumman kommer att tas.

Ballongklubben Andrée
Box 29
563 21 GRÄNNA

Bidrag till Andréefonden tas emot och förvaltas av Ballongklubben Andrée och Föreningssparbanken i Gränna.