Finskt TV-program om ballongflygning

YLE har ett program om ballongflygning och Jan Fröjdman. http://areena.yle.fi/1-2873926