Haverirapport

Statens haverikommission har publicerat nedanstående rapport.
Rapport RL 2012:11

http://www.havkom.se/virtupload/reports/RL%202012_11.pdf

Olycka den 28 januari med varmluftsballongen SE-ZGF vid Ånaryd, Jönköpings län