Självriskfonden chocksänker premierna 2012

Självriskfonden går mot strömmen och sänker premierna för 2012.

Avgifter för 2012 enligt beslut av SBF:s årsmöte 2011. 2011 års premier inom parantes

Ballongpiloter

Anslutningsavgift: 300 kr (0 kr)

Årsavgift: 100 kr (400 kr)

Klubb-ballonger mindre än 121.000ft3

Anslutningsavgift: 1000 kr (1000 kr)

Årsavgift: 100 kr (600 kr)

Passagerar-ballonger större än 121.000ft3

Anslutningsavgift: 2000 kr (2000 kr)

Årsavgift: 100 kr (1100 kr)

 

Självriskfonden hade under 2011 42 (46) anslutna piloter. Siffran har varit relativt konstant sedan starten 2005.

Totalt har 78 (75) piloter varit anslutna vid något tillfälle.

 

Självriskfonden hade under 2011 36 (27) anslutna aerostater. Det var en kraftig ökning under 2009. Siffran har tidigare varit relativt konstant mellan starten 2005 och 2008. Totalt har 57 (53) aerostater varit anslutna vid något tillfälle.

 

Fonden hade inga kostnader under året. En skada har rapporterats under 2011. Skadans omfattning är c:a ett basbelopp.

 

Då fonden endast haft två skador under de första sju åren har fondens ekonomi kunnat byggas upp på ett mycket tillfredsställande vis.