Rymdnytt

Eftersom Flygsportförbundets Astronautsektion inte har någon egen hemsida stjäl vi lite utrymme här.

SBF hedersordförande, John Grubbström, har förärats med den unika "Yuri Gagarin Medal".
Medaljen delades ut den 15 april (under FAI modellflygsektions årsmöte) av Ryska Flygsportfederationen, till minne av  Gagarin's rymdfärd för 50 år sedan, 12 april 1961 och som ett tack för FAIs arbete.

Flygsportförbundets astronaut-expert, Henrik Åkerstedt, har varit på FAI-möte. Henrik är svensk delegat i ICARE, FAI International Commission for Astronautical REcords.

Han passade samtitigt på att representera Sverige vid den högtidliga invigningen av FAI's nya huvudkontor i Maison de Sport (Sporthuset) vid Genèvesjöns strand i Lausanne.