Styrelsemöte 2019-12-18 i kortversion.

Styrelsemöte 2019-12-18 i kortversion.

-Inför SM-veckan 24-30 juni 2020 i Halmstad pågår nu arbetet med ett SM-avtal. Så fort detta är påskrivet kommer information att skickas ut.

-Stora Steget startar 1 januari och nya regler finns på hemsidan.

-Tre nya piloter examinerades 2019.

-Policy ang. registerutdrag från belastningsregistret för införande 2020 tas fram.

-Planering för ballongmöte i Sundsvall 2021 fortsätter.

-Budgetförslag för 2020 med extra satsningar inför SM-veckan 2020.

Hela protokollet finns att läsa på hemsidan under Styrelse och arbetsgrupper/Styrelsen