Kallelse till Svenska Ballongfederationens årsmöte

Kallelse till Svenska Ballongfederationens årsmöte 17 februari kl 15:30.


SBF årsmöte 2024 kommer att äga rum på Örserumsbrunn i Örserum i samband med Andrée Memorial meet. Mötet kommer att hållas fysiskt med möjlighet att deltaga digitalt. Alla dokument finns att hitta på https://www.ballong.org/drupal/content/arsmote-2024 Anmälan skall ske via nedan länk senast den 10 februari för att sammanställa röstlängden.https://forms.gle/bmC8pQRyuaqLvVWz7
Hälsningar SBF Styrelse