Andréepriset 2021 till Charlotte Algotsson

Ballongklubben Andrée utdelar Andrées Ballongpris för år 2021 till Charlotte Algotsson för sitt mångåriga arbete med att inte bara förenkla och underlätta kontakterna mellan ballongsportens utövare och luftfartsmyndigheterna både nationellt och internationellt, utan även för att ha bidragit stort till den goda relation som ballongsporten har med dessa myndigheter. Genom sitt kunnande på området har hon under lång tid även fungerat som tolk av, och ett filter för, den byråkrati som råder hos myndigheterna, vilket gjort det mycket enklare för utövarna att förstå innebörden av de beslut, lagar och förordningar inom flyget som ständigt dyker upp. En ovärderlig hjälp för sporten, och som gör henne till en synnerligen värdig mottagare av detta pris.