Observatörens uppgifter

I tävlingsreglerna kan man läsa följande:

"Observatören är en tävlingsfunktionär ansvarig inför observatörschefen. Observatörens uppgift är i första hand att opartiskt registrera positioner, tider, avstånd etc uppnådda under en deltävling. Observatören skall också rapportera fakta vid misstänkta regelbrott, brott mot luftfartsbestämmelser samt vid varje tillfälle då deltagare eller dennes medhjälpare visat bristande hänsyn mot markägare eller allmänhet."

Under en flygning

De flesta flygningar brukar följa ungefär samma mönster. Det börjar alltid med en briefing där tävlingsformen för flygningen presenteras. Observatören sätter sig tillsammans med piloten som han fått sig tilldelat för flygningen och läser igenom deltävlingsinformationen och lyssnar på information från tävlingsledaren. När briefingen är klar följer observatören med sin pilot till bilen och startplatsen. Där finns ofta en hel del saker att observera, både plats och tider. Om det blir tid över kan observatören hjälpa till att få upp ballongen också.

Under flygningen, oavsett om man följer med i bilen eller ballongen, är det viktigt att följa med på kartan och notera markerkasten (återigen både tid och plats). Ibland händer det att man mäter in resultatet redan nu, men minst lika ofta åker man vidare för att titta på följande markerkast och plocka upp ballongen vid landning. Hur man mäter in resultatet beror på hur långt från målet markern hamnade. Måttband direkt till målet, stegning till målet eller om det är långt borta med GPS. Innan man kan mäta ska man också hitta markern, som inte alltid hamnar lätt synligt bredvid en väg. När allt är klart ute i fält åker man tillbaka till tävlingcentrat där observtören fyller i sin rapport och går igenom den tillsammans med piloten. När båda är nöjda skriver de under rapporten och observatören går in till debriefing och avrapporterar sina observationer.

Som observatör följer man med olika lag varje gång och har ett bra tillfälle att känna andra ballongfarare. Även om de flesta är koncentrerade under själva flygningen (även i bilen) brukar de flesta vara sociala av sig åtminstone på väg tillbaka.

Observatör på SM

På SM ska varje pilot bidra med en observatör, det vill säga leta upp en lämplig observatör och se till att observatören tar sig till tävlingen, har någonstans att bo och har lämplig utrustning. Observatören kommer aldrig att "obsa" just den piloten under det mästerskapet och inte heller någon pilot från sin klubb. Under en och samma tävling kommer heller inte observatören att obsa en och samma pilot mer än en gång.

Till de internationella tävlingarna skickar Sverige som land sin tilldelade andel observatörer och där obsar en svensk observatör aldrig svenska piloter.