Regler för Grubbström-pokalen

S T A D G A R

För Svenska Ballongklubbens vid Tekniska Museet vandringspris

- G R U B B S T R Ö M - P O K A L E N -

Bild på pokalen med träplattor

Grubbström-pokalen, träplattorna monterades 1994

  1. Må bäste pilot vinna!
  2. Med bäste pilot avses den pilot som lyckas landa sin ballong närmast haren.
  3. Med haren avses den ballong som startar först, i förväg utsedd, för att ej tidigare än 30 min efter start landa på av vederbörande pilot utsedd plats.
  4. Tävlande må ej landa före haren.
  5. För att tävling skall gälla krävs minst fyra startande.
  6. Vinnande pilot torde inom 1 år från senaste tävling anordna ny tävling i vilken han framför haren.
  7. Skulle vinnande pilot ej uppfylla kraven i punkt 6 skall vandringspriset återlämnas till Svenska Ballongklubben vid Tekniska Museet.
  8. Vandringspriset tillfaller för evigt den pilot som hemför detsamma i två efter varandra följande tävlingar genomförda enligt dessa regler.

 

Stockholm i mars 1974

John Grubbström

Priset är en gåva från John Grubbström. Pokalen hade John på sitt skrivbord att förvara gem i. Där stod den när man plötsligt behövde ett pris till en Rävjakt från Gärdet i Stockholm. Det var släktens dopfunt men det fick John inte klart för sig förrän hans barn var döpta...Föräldrarna blev inte så glada när de fick veta att klenoden försvunnit, men John lär ha blivit förlåten så småningom. Kanske kan han få låna den till barnbarnen...
Så blev det inte eftersom Johannes Hjorth behållit pokalen sedan 2006 och vägrar att återlämna den.