Varmluft, historik

Uppdaterad 2018-05-03: Hans Åkerstedt

Svenska rekord, Underklass AX, Varmluftsballonger - Alla rekord

- Rekord med färgad bakgrund är gällande rekord
- Rekord med kursiv stil är slagna av en senare prestation
- Rekord med fetstil och * är också gällande världsrekord
-Rekord med * var vid tillfället världsrekord

Klass AX2, 250 - 400 m³

Pilot Datum Rekord
Oscar Lindström 1997-02-16 Distans: 138,011* km
Oscar Lindström 1997-02-16 Tid: 4.08.20*
Oscar Lindström 1996-03-10 Tid: 1.55.41
Oscar Lindström 1998-03-15 Höjd: 4 371* m
Oscar Lindström 1997-02-16 Höjd: 1 176 m


Klass AX3, 400 - 600 m³

Pilot Datum Rekord
Oscar Lindström 2001-03-04 Distans: 341,355* km
Oscar Lindström 2000-02-26 Distans: 205,120* km
Oscar Lindström 1997-02-16 Distans: 138,011* km
Oscar Lindström 1987-02-28 Distans: 78,97 km
Oscar Lindström 2001-03-04 Tid: 7.27.31*
Oscar Lindström 2000-02-26 Tid: 5.43.15
Oscar Lindström 1997-02-16 Tid: 4.08.20
Oscar Lindström 1991-02-17 Tid: 3.07.30
Oscar Lindström 1987-02-28 Tid: 2.10.05
Oscar Lindström 1998-03-15 Höjd: 4 371 m
Sten Ericson 1993-03-28 Höjd: 2 435 m
Oscar Lindström 1991-02-17 Höjd: 1 714 m


Klass AX4, 600 - 900 m³

Pilot Datum Rekord
Oscar Lindström 2001-03-04 Distans: 341,355 km
Oscar Lindström 2000-02-26 Distans: 205,12 km
Oscar Lindström 1997-02-16 Distans: 138,011 km
Oscar Lindström 1987-02-28 Distans: 78,97 km
Oscar Lindström 2001-03-04 Tid: 7.27.31
Oscar Lindström 2000-02-26 Tid: 5.43.15
Oscar Lindström 1997-02-16 Tid: 4.08.20
Oscar Lindström 1991-02-17 Tid: 3.07.30
Oscar Lindström 1998-03-15 Höjd: 4 371 m
Sten Ericson 1994-05-14 Höjd: 3 021 m
Sten Ericson 1993-03-28 Höjd: 2 435 m


Klass AX5, 900 - 1200 m³

Pilot Datum Rekord
Oscar Lindström 2001-03-04 Distans: 341,355 km
Oscar Lindström 2000-02-26 Distans: 205,12 km
Oscar Lindström 1997-02-16 Distans: 138,011 km
Oscar Lindström 2001-03-04 Tid: 7.27.31
Oscar Lindström 2000-02-26 Tid: 5.43.15
Oscar Lindström 1997-02-16 Tid: 4.08.20
Jan Balkedal 1992-03-26 Tid: 3.48.25
Oscar Lindström 1998-03-15 Höjd: 4 371 m
Sten Ericson 1994-05-14 Höjd: 3 021 m


Klass AX6, 1200 - 1600 m³

Pilot Datum Rekord
Oscar Lindström 2001-03-04 Distans: 341,355 km
Oscar Lindström 2000-02-26 Distans: 205,12 km
Poa Ekeblad 1990-03-01 Distans: 187,9 km
Poa Ekeblad 1994-02-19 Tid: 8.10.37
Janne Nilsson 1993-10-31 Tid: 6.07.29
Poa Ekeblad 1990-03-01 Tid: 5.57.41
Håkan Colting 1979-10-23 Höjd: 8 405 m


Klass AX7, 1600 - 2200 m³

Pilot Datum Rekord
Oscar Lindström 2001-03-04 Distans: 341,355 km
Jan Balkedal 1987-03-07 Distans: 277,01 km
Poa Ekeblad 1994-02-19 Tid: 8.10.37
Jan Balkedal 1987-03-07 Tid: 8.01.01
Håkan Colting 1979-10-23 Höjd: 8 405 m


Klass AX8, 2200 - 3000 m³

Pilot Datum Rekord
Henrik Holmqvist 2005-03-09 Distans: 368,803 km
Oscar Lindström 2001-03-04 Distans: 341,355 km
Jan Balkedal 1987-03-07 Distans: 277,01 km
Janne Nilsson 2003-03-15 Tid: 10.04.30
Axel Madsen 1987-03-31 Tid: 8.47.00
Jan Balkedal 1987-03-07 Tid: 8.01.01
Håkan Colting 1979-10-23 Höjd: 8 405 m
Jan Balkedal 1979-05-16 Höjd: 6 060 m


Klass AX9, 3000 - 4000 m³

Pilot Datum Rekord
Poa Ekeblad 2017-02-25 Distans: 469,88 km
Poa Ekeblad 2004-03-13 Distans: 420,096 km
Bengt Olsson 2004-03-08 Distans: 368,62 km
Oscar Lindström 2001-03-04 Distans: 341,355 km
Poa Ekeblad 2006-03-25 Tid: 12.10.41
Janne Nilsson 2003-03-15 Tid: 10.04.30
Jan Balkedal 1988-05-12 Tid: 9.38.58
Poa Ekeblad 2005-03-02 Höjd: 9 035 m
Håkan Colting 1979-10-23 Höjd: 8 405 m
Jan Balkedal 1979-05-16 Höjd: 6 060 m


Klass AX10, 4000 m³- 6000 

Pilot Datum Rekord
Poa Ekeblad 2005-03-09 Distans: 576,877 km
Poa Ekeblad 2004-03-13 Distans: 420,096 km
Bengt Olsson 2004-03-08 Distans: 368,62 km
Oscar Lindström 2001-03-04 Distans: 341,355 km
Poa Ekeblad 2006-03-25 Tid: 12.10.41
Janne Nilsson 2003-03-15 Tid: 10.04.30
Jan Balkedal 1988-05-12 Tid: 9.38.58
Christian Rylander 1988-04-27 Höjd: 9 914 m
Håkan Colting 1979-10-23 Höjd: 8 405 m
Jan Balkedal 1979-05-16 Höjd: 6 060 m

 

Klass AX11, över 6000  

PilotDatumRekord
Poa Ekeblad2005-03-09Distans: 576,877 km
Poa Ekeblad2004-03-13Distans: 420,096 km
Bengt Olsson2004-03-08Distans: 368,62 km
Oscar Lindström2001-03-04Distans: 341,355 km
Poa Ekeblad2018-03-18Tid: 12.57.49
Poa Ekeblad2006-03-25Tid: 12.10.41
Janne Nilsson2003-03-15Tid: 10.04.30
Jan Balkedal1988-05-12Tid: 9.38.58
Christian Rylander1988-04-27Höjd: 9 914 m
Håkan Colting1979-10-23Höjd: 8 405 m
Jan Balkedal1979-05-16Höjd: 6 060 m

Not:
1987-02-22 infördes minimigränser för att undvika triviala rekord. Därför blev ett rekord i en mindre klass inte automatiskt godkänt även i en större klass även om det inte existerade något rekord i den större klassen. Minimigränserna avskaffades år 2001