FSF Ballongpris 2008

Dags att skicka förslag till TRU!

Regler för FSF Ballongpris

Följande insatser som i väsentlig grad gagnat ballongsporten under det gångna året kan belönas:

  • Framstående sportprestation (tävling eller rekord) under det gångna året.
  • Framstående arbete för utveckling av ballongsporten under det gångna året.
  • En rad framstående sportprestationer och/eller framstående arbete för ballongsporten under en följd av år.

Pristagaren skall vara medlem i klubb ansluten till FSF och anmäld till SBF. Endast en pristagare kan utses varje år.

Anm: Med föregående år avses Montgolfierår d.v.s. tiden från 22 november till 21 november nästföljande år.

 

Nominering

Förslag till pristagare kan lämnas av medlemmar i klubb ansluten till FSF och av SBF styrelse.

Förslag skall lämnas till SBF Tävlings- och rekordkommitté före 1 december året före utdelning och skall innehålla den nominerades namn, klubb och adress och skall åtföljas av motivering och meritförteckning.

SBF-TRU behandlar inkomna förslag och lämnar en rekommendation till SBF styrelse före 31 december.

Tidigare pristagare

2002 Poa Ekeblad
2003 John Grubbström
2004 Ulf Ekstedt
2005 Hans Åkerstedt
2006 BK Andrée
2007 Carina Kudahl-Kjellander

Läs mer om priset här:

FSF Ballongpris

Hasse Åkerstedt