Att bli ballongpilot, del 1

Jag vill bli pilot - hur börjar jag?

Om du aldrig flugit ballong är ett gott råd att börja med det! Du kommer att finna att det är en fantastisk upplevelse som du aldrig glömmer.

En bra start är att ta kontakt med någon ballongklubb i närheten där du bor. Förteckning över de svenska ballongklubbarna som är anslutna till Svenska Ballongfederationen (SBF) finner du här. När du fått kontakt med klubben räkna inte med att du får flyga första gången du är med. Klubben vill säkert att du ställer upp som markbesättning någon gång innan det bereds en plats för dig i korgen.

Ett alternativ till ballongklubbarna är att köpa en biljett hos något ballongflygföretag. Dessa bolag bedriver kommersiell ballongflygning genom att arrangera nöjesflygning mot betalning. Skillnaden är att ballongklubbarna bedriver sin verksamhet till självkostnad för klubbmedlemmarna. En förteckning över ballongflygföretagen finns här.

Efter att du gjort din första flygning kommer du att inse att det ligger mycket arbete bakom pilotens kunnande. Man blir inte ballongpilot bara av att följa med och titta på. Kort sagt...

För att få flyga ballong på egen hand måste man skaffa sig ett ballongförarcertifikat som utfärdas av Transportstyrelsen efter att man genomgått och klarat den nödvändiga skolningen hos Svenska Ballongfederationens Flygskola

Visst är det fantastiskt att flyga ballong, men det innebär också ett stort ansvar. Du ansvarar inte bara för dig själv utan också för dina medresenärer, människor och föremål på marken och för hela ballongflygverksamheten!

Vi vill att du som går i tankar på att bli ballongpilot läser denna skrift noga. Funderar en andra gång över vad det innebär att skaffa sig ett "cert". Flyg gärna flera gånger innan du bestämmer dig. Om du efter en tids betänkande känner att det är det här du vill göra, ja, då skall du skaffa dig certet.

Var finns SBF:s Flygskola?

SBF:s Flygskola är inte en ballongflygskola i den bemärkelsen att du kan åka till skolan, genomgå utbildningen och åka därifrån med ett certifikat i handen. Flygskolan fungerar enligt beskrivningen nedan.

SBF:s Flygskola består av ett antal instruktörer som finns utspridda på olika distrikt i landet. Dessa instruktörer är oftast inte professionella ballongflygare. De har vanliga jobb och är ballonginstruktörer vid sidan om sitt normala yrke därför att de tycker ballongflygning är det roligaste som finns och att de tycker det är roligt att instruera andra att flyga ballong. I praktiken innebär detta att du kommer inte att få din utbildning serverad på ett fat. Du måste själv stå för initiativen och själv styra din väg till certifikatet.

SBF:s Flygskola bedriver utbildningen med tillstånd från Transportstyrelsen, och tillståndet gäller för utbildning av federationens medlemmar. Bland annat därför är det en självklarthet att man är medlem i SBF under utbildningen, och de flesta väljer att fortsätta som medlemmar även när de blivit färdiga piloter.

Hur lång tid tar utbildningen?

Det mest tidskrävande momentet i utbildningen är flygträningen. Som du kanske förstått av det föregående beror flygträningen mycket på när du har tid att flyga och när din instruktör kan ställa upp. Dessutom går det bara att flyga ballong någon timme i samband med solens upp och nedgång Det beror på att mitt på dagen uppstår s.k. termik. Termik är uppgående vindar som gör det olämpligt att flyga ballong. Du kommer att få lära dig mer om detta senare! Termiken begränsar antalet flygpass till max två per dygn. Du kommer också att finna att dåligt väder kommer att sätta stopp för många tänkta flygningar.

Detta innebär att du måste ligga i ordentligt och försöka tillvara ta varje tillfälle till flygning. Erfarenheten visar att för de flesta elevpiloterna tar ett år eller mer från det att man börjat utbildningen tills att man har sitt certifikat i handen.

För att påskynda utbildningen kan man tänka sig att sikta in sig på en vacker sommarmånad. Då ges massor med flygtillfällen och i princip kan man klara av alla flygpassen på två veckor. Kom då ihåg att av "korvstoppning" blir man ingen bra pilot. Man mognar med tiden. Dessutom ser gärna SBF:s instruktörer att piloteleverna skall ha flugit under alla årstider. Det är nämligen stor skillnad mellan att flyga under sommar och vinterförhållanden. Du kommer att få lära dig mer om detta senare.

Vad kostar utbildningen?

SBF:s Flygskola har inte för avsikt att bedriva vinstgivande verksamhet. Eleven betalar inte mer än de faktiska kostnaderna för ballongens drift och för att täcka administrationen av sin utbildning.

Räkna med att driftkostnaderna för en ballongen är mellan 1000 och 2000 kr/timmme. Du kan behöva 20 timmar flygträning. Du får också räkna med att instruktören vill ha någon ersättning för att han ställer upp som instruktör förutom ersättning för ballongens drift. Dessutom slukar följebilen bensin som måste betalas och andra kostnader kan komma att uppstå. Detta får du göra upp med din instruktör.

Du måste också bekosta din läkarundersökning, elevtillstånd, inskrivningsavgift, flygradioutbildning, kostnad för skriftligt prov, examinationsavgift, certifieringsavgift till Luftfartsverket. Lägg undan några tusen för detta.

Om man ser på kostnaden för att ta ett ballongförarcertifikat hos den SBF:s "ideella" Flygskola finner man ändå att det är mycket billigt jämfört med vad det kostar hos "kommersiella" ballongflygskolor.