Platser

Uppdaterad: 2003-12-03

Andrées mosse.
Koordinater: 1468200 6326750
Platsen för Andrées landning efter en färd från Göteborg 17 mars 1895. Det var Andrées nionde och sista träningsfärd. Norrhults hembygdsförening och BK Medvinden i Växjö planerar att sätta upp en minnesskylt på platsen.
Platsen ligger 200 m söder om Tengsjön, ca 7,5 km norr om Lenhovda kyrka.

På fotot är det vid den sjunde stolpen i raden.
Foto: Lea Niiniskorpi. 250 Kb.

 

Mera fakta. Wordfil. Andrées mosse

 

Ballongberget.
Lilla Frösundavik, Solna
Koordinater, berget: 1625426 6585387 (296Kb).
Koordinater, skylten: 1625234 6585357 (219Kb).
Husen till höger på bilden har adress Ballonggatan.

Söder om berget förlades 1909 det nyuppsatta "Ballongkompaniet". Det tillhörde Fälttelegrafkåren. En ballonghall bygdes, men förläggning var till en början i tält. 1915 blev organisationen mer permanent. 1925 överfördes ballongerna till A6 i Jönköping. Fälttelegrafkåren blev S1, Svea Signalregemente.
Numera finns SIPRI i det förra kanslihuset och området håller på att bebyggas.

Fortfarande finns många vägar och stigar med namn efter kända ballongförare. Ex:
Roland Wallmans plats (cert 1910-04-09),
Tage Carlswärds väg (vägen bortom minnesmärket på Wallmans plats, cert 1915-05-13),
Eric Schenströms väg (vägen till höger vid lilla granens fot, cert 1910-05-27),
General Klums väg (cert 1915-06-13) och
General Amundsons allé (chef för Ballongkompaniet och senare Fälttelegrafkåren, cert 1905-05-08). (314Kb)

 

Ballongbergets hållplats.
Lilla Frösundavik, Solna
Koordinater: 1625446 6585387 (296Kb).

Hållplatsen ligger på Södra Kolonnvägen. Husen till höger på bilden har adress Ballonggatan.

 

Fastebo torp.
3 km ostnordost Vara
Koordinater: 1334800 6464700
Foto och forskning: Ingemar Lilja (216Kb)

Fastebo torp låg längs landsvägen från Vara till Skarstad. Här landade Andrée efter en färd från Göteborg 14 juli 1894. Idag går vägen över platsen och av torpet syns inget. Enligt uppgift låg torpet vid ekarna till höger på bilden. Andrée landade väster om ekarna (till höger på bilden). Efter landningen blev Andrée bjuden på öl och mat i Vara.

Bilden är tagen från nordost. I bakgrunden syns silon i Vara.
Läs mer under "Byggnader: Conditori Nordpolen"