Avgifter 2021

SBF bankgiro 5502-1109
Vid inbetalning ange namn, adress, klubb, telefonnummer samt mejladress. Om du inte anger någon klubb blir du automatiskt medlem i Ballongklubben Svea.


Medlemsavgift
Enskild medlem 200 kr
Övrig medlem (klubb/företag) 500 kr

CAMO
Löpande granskning av luftvärdigheten
Avgiften faktureras årsvis i början av året för luftfartyg med avtal
Medlem 1000 kr per aerostat
Icke medlem 4000 kr

Ferkstad
Avgift för aerostat med verkstadsavtal
Avgiften faktureras årsvis i början av året för luftfartyg med avtal
Medlem 1400 kr per aerostat
Icke medlem, 6000 kr.

Självriskfonden
Pilot 100 kr
Aerostat 100 kr

Rekordavgift
Medlem 500 kr

Flygskolan
Inskrivningsavgift till SBF Flygskola
2000 kr, inkl. 5 års medlemskap

Examinationsavgift
Medlem 0 kr

PC (Proficiency Check)
Medlem, 0 kr
Icke medlem, 1000 kr

Nationell observatörslicens
Medlem, 0 kr
Icke medlem, 1000 kr

FAI-licens
Administrativ avgift 100 kr gäller fem kalenderår och betalas till Flygsportsförbundet, se https://www.flygsport.se/Dokument/ansokanomfai-sportlicens