Kortnytt från CIA-konferensen i Lausanne

En del oklarheter om VM 2014 i Brasilien jämnades ut.
En del av anmälningsavgifterna kommer att återbetalas för att kompensera att några fått sina avgifter betalda av arrangören.
Det blir en tredje omgång inbjudningar efter 6 april. Alla som inbjudits tidigare men avstått eller tackat nej får en ny chans, även de länder som avstått.
De som betalat men dragit sig ur före 31 mars får tillbaka anmälningsavgiften.

Janne Balkedal blev invald i CIA Hall of Fame. Ceremonin blir i oktober i Albuquerque.

Stella Roux Devillas tilldelades Montgolfierdiplom posthumt för många års arbete med internationella tävlingar.
Stella var svenska men var gift med en fransman och bodde sedan länge i Paris. Hon avled efter lång tids sjukdom i december 2013.

VM 2016 blir i Saga, Japan. 28 oktober till 6 november. Ca 23 000 SEK i respengar och gratis lån av viss utrustning.

Bengt Stener och Hasse Åkerstedt blev omvalda till sina poster.

Hasse röstade också för Malaysia!! eftersom Norge aldrig kom sig för att anmäla Sverige som ombud.