Andrées Ballongpris 2012 till Bengt Gunnarsson.

Bengt tilldelades priset med följande motivering:

För utomordentliga insatser inom och till gagn för svensk ballongsport. Med sitt stora kunnande och sin oomtvistade erfarenhet har han varit och är fortfarande till stor hjälp för alla som utövar denna den vackraste av flygsporter.
En stor tävlingsmänniska som gjort sin hobby till sitt liv och som lever helt för sin sport och dess ideal. Men framför allt en ännu större medmänniska som alltid är beredd att hjälpa till och ställa upp, en egenskap som under åren givit honom mängder av goda vänner världen runt. Han är en mycket välförtjänt mottagare av detta pris.