Aktiverad instruktörsbehörighet: Oscar Lindström

Oscar har aktiverat sin instruktörsbehörighet genom att gå igenom en kompletterande utbildning och göra praktiskt och teoretiskt prov. Hans behörighet gäller nu knappt tre år, och för att behålla den efter det behöver han ha skolat en del. Alla elever i Stockholmsområdet med omnejd uppmanas hjälpa honom att komma ut och utbilda (i mån av tid och väder :)

Väldigt bra att ännu en "gammal" instruktör kommit på hur lätt och enkelt det är att aktivera behövrigheten. Det är några kvar av de som inte uppfyllde behörighetskraven när de "nya" reglerna trädde i kraft för ganska precis tre år sen. Hoppas ytterligare några har lust att vara med och utbilda nya piloter. Det är mycket aktivitet på utbildningsfronten nu, och eleverna kan definitivt ha nytta av fler instruktörer.

/skolchefen