Nytt från den förste!

Hej alla instruktörer, elever och andra intresserade

I dag fick SBF:s Flygskola det nya måldokumentet godkänt av Transis. Ett stort steg på vägen mot en modern och sammanhängande utbildning, där vi är bättre på att stötta eleverna, och hjälpa dem att träna på rätt saker, snarare än att producera skoltid genom att upprepa sånt de redan kan.

Det nya måldokumentet följer det utbildningsupplägg som sen tidigare finns beskrivet i Skolhandboken. Den sista stora utmaningen är att föra in det här upplägget i skolpärmen (teoripärmen), och det kommer UU att jobba med den kommande tiden. Vi jobbar också kontinuerligt med att modernisera frågebanken för teoriproven, där vi redan är långt på väg.

Vi har investerat mycket jobb på att göra måldokumentet mer läsvänligt. Detta har bl.a. resulterat i att det nu är på 23 sidor, mot ca 60 förut.

Den stora nyheten är uppdelningen i grund- och slututbildning.
Kortfattat innebär det att under grundutbildningen (ca första halvan av utbildningen, ca 8-10 h) ska eleven koncentrera sig på att lära sig hantera, sköta om och flyga och landa ballongen. Grundutbildningen avslutas med en checkflygning och teoriprov del 1.
Under slututbildningen ska eleven visserligen fortfarande flyga för att slipa på flygningen och bredda sitt kompetensområde, men fokus ska ligga på det som skapar förutsättningen för god flygsäkerhet: insamling och analys av info (t.ex. väder, luftrum, restriktioner), planering, navigation, radiokommunikation, självkännedom, ledarskap med mera.

Så, hur påverkar det här dig?

Instruktörer

 • All utbildning ska hjälpa eleverna att sträva mot målen. Därför är det mycket viktigt att du som instruktör har koll på måldokumentets innehåll och vad det innebär, så att du kan göra ett bra jobb som instruktör.
 • Alla instruktörer ska gå in på UU:s dokumentsida (http://www.ballong.org/drupal/node/218), ladda hem det nya måldokumentet och sätta sig in i det ordentligt. Läs igenom rubbet en eller ett par gånger först. Sen kan du jobba mer med kapitel 1-4 (sid 3-7). Kapitel 5 med detaljmålen kan du sen ha mer som en uppslagsbok inför olika utbildningspass.
 • Detta är extra viktigt för de få som inte kommer på instruktörsseminariet nu i helgen (5-6 februari). Ni måste ta till er detta på egen hand innan ni skolar nästa gång. De som är smarta nog att prioritera seminariet kommer att få flera genomgångar och bra diskusisoner som hjälp för att komma in i det nya materialet.
 • Har du inte redan laddat hem skolhandboken, så ta den på samma gång. Ligger under samma sida.
 • Kolla också in den nya checklistan för utcheckning av grundutbildning. Kanske du har en elev i närheten som borde göra den flygningen ganska snart?
 • Kommer du inte in på sidan så beror det kanske på att du inte har betalt medlemsavgiften. Gör det då! Det är ett krav för att vara instruktör i SBF:s Flygskola.

Elev

 • Gå in på UU:s dokumentsida (http://www.ballong.org/drupal/node/218) och ladda hem det nya måldokumentet, och skolhandboken om du inte redan har den. Materialet är avsett som ett stöd för dig, t.ex. för att hjälpa dig se vad du redan kan och vad du inte har tränat tillräckligt mycket på.
 • Kapitel 5 med detaljmålen är bra att försöka sträckläsa om man  har svårt att somna på kvällen, men går också att ha som stöd och checklista när du förbereder skolpass och när du pluggar teori.
 • Sätt dig in i det nya utbildningsupplägget, och sträva efter att jobba efter det.
 • Känner du att du klarar de delar som ingår i grundutbildningen så se till att göra en utcheckningsflygning så fort som möjligt. Syftet med den är att du ska få konkret feedback på vad du kan, och konkreta tips på vad av grunderna du ska träna mer på.
 • Hjälp mig att driova på instruktörerna. Som i de flesta verksamheter kan folk som har varit med ett tag bli lite tröga, och då behövs det hjälp från alla håll för att få ut förändringarna i verkligheten!

Vi vill gärna ha feedback på det nya upplägget och på de nya dokumenten. Mailadresser finns på UU-sidorna.

lugna vindar
/Poa Ekeblad, Skolchef