Uppdaterad skolhandbok för Flygskolan

Vi har fått den nya revisionen av Flygskolans skolhandbok godkänd av Transportstyrelsen. Medlemmar finner den på UU-sidorna. (Jag ger ingen direktlänk. Istället räknar jag med att du själv hittar rätt, och kanske hittar nåt annat intressant på vägen dit :)

Vi inför ett antal stora och små förändringar. Den största är nog en tydligare uppdelning av pilotutbildningen i grund- och slututbildning.
Under grundutbildningen ligger fokus på att lära sig hantera, rigga, starta, flyga och landa ballongen samt sköta markägarkontakerna på ett bra sätt. Grundutbildningen avslutas med en checkflygning och med att eleven avlägger del 1 av teoriprovet.
Under slututbildningen ska fokus ligga på det som är svårt, d.v.s. förberedelser, tillämpad meteorologi, planering, ledarskap, navigation, luftrum, radio, multitasking m.m. Eleven förväntas ta egna initiativ och ta betydligt mer eget ansvar än under grundutbildningen. För att ge utrymme för det gäller det att själva flygningen sitter bra redan efter grundutbildningen. Del 2 av teoriprovet ska avläggas innan soloflygningen.

Vi tror det är en stor förenkling för de flesta elever att man tar halva teorin åt gången. Det ökar chansen att man verkligen lär sig, istället för att det blir ren korvstoppning. Vi hoppas också att den här uppdelningen hjälper fler att komma igång med teoristudierna tidigare under utbildningen. Vi har sett många elever som börjat plugga teori helt på slutet av utbildningen, och då insett att de missat en massa insikter som de hade kunnat snappa upp under skolflygningarna om de hade haft en teoretisk bas till hjälp.

Vi kommer att tillämpa vettiga övergångslösningar för de elever som redan kommit en bit på vägen genom sin utbildning. Har du planer på att skriva prov inom de närmaste månaderna så kontakta Poa redan nu för gemensam planering.

Mer info om detta kommer att skickas ut under den närmaste tiden till elever och instruktörer. Du är välkommen med frågor och kommentarer till UU. Som alltid när man genomför förändringar kan detaljer behöva poleras innan det blir riktigt bra. Det är därför viktigt att du delar med dig till oss om det är något som du inte tycker är bra!

lugna vindar
/Poa, skolchef