Julen är tidig i år!

Sveriges senaste special shape flyger i Stockholm och gör reklam för Parlino.

(Fotorättigheter Peak Experience Gravity Sports)