Enkät om Svenska Flygsportförbundet

Svenska Flygsportförbundet organiserar klubbar inom åtta olika flygsportgrenar – ballongflyg, fallskärm, hängflyg, konstflyg, modellflyg, motorflyg, segelflyg och skärmflyg.

Som en del i Svenska Flygsportförbundets framtids- och visionsarbete vill vi veta hur du ser på Svenska Flygsportförbundet och på svensk flygsport i dag och i framtiden. Enkäten har nio frågor och du är anonym med dina svar. Enkäten stängs den 30 november.

Vårt framtids- och visionsarbete ger riktningen för vårt framtida arbete och ditt svar är därför mycket viktigt för oss!

Länk till enkäten: https://www.questback.com/idrott/dssuc3poko/

Tack för att du tar dig tid att svara på dessa frågor!

Jonas Pannagel