Transportstyrelsen håller seminarium för ballong

Seminarium för verksamhet med bemannade privata och kommersiella varmluftsballonger

Varmt välkommen till ett kärnfullt digitalt seminarium där vi önskar se att alla eller flertalet ballongoperatörer och ballongföretag samt alla ballongtekniker, ballongpiloter- och instruktörer i Sverige deltar.

Datum: 2023-04-04 Tid: Kl 13.00-16.00

Plats: Digitalt, via Skype for business Agenda:

Transportstyrelsen återkommer med agenda

Pris Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan Vi har valt att genomföra mötet digitalt. Vänligen anmäl dig till den digitala seminariedagen snarast via e-post till Barbro Holmqvist, Barbro.Holmqvist@transportstyrelsen.se.

Kontakt och mer information Om du har frågor eller om du vill ha någon speciell del belyst under seminariet är du givetvis välkommen att skicka e-post till Barbro Holmqvist, Barbro.Holmqvist@transportstyrelsen.se.