Sammanfattning från styrelsemötet 30 okt 2019

 

Pengarna

Äskanden till budget 2020 från områdesansvariga behöver skickas in.

UU

1 ny pilot! Ytterligare 2 nära att bli klara. 

23-24/11 är föreslag på skolflygläger

TRU

EM på Mallorca avslutat och de två svenska lagen kom på 58:e och 70:e plats. 

VM nästa år går i Slovenien 19-26/9 och Sverige representeras av Thomas G och Nisse K med Lars E som reserv. 

FAI Air Sport Medal: Några förslag kom upp som skickas vidare till TRU.

TU

Bengt G, Filip, Lotta och Peter var på Transportstyrelsens seminarie i oktober. 

Det kommer en ny regel som gör att vår CAMO och Verkstad kommer att slås ihop till en ny organisation, CAO. Detta måste vara godkänt och klart senast 2021-09-24.

Information från TS, EASA och FSF

Nya regler om utbildning, certifikat och skolor beslutade av EU. Börjar gälla 8/4-2020 med ett års implementeringstid.

Johan var med på FSF Ordförande-konferensen:
1/1 2020 ska alla inom RF som har regelbunden kontakt med barn (under 18år) göra en registerkontroll hos polisen.
Doping var en annan fråga. Test finns på RF hemsida. Alla piloter måste göra detta innan internationell tävling.
Fallskärmsolyckan i Umeå, SFF berättade. Vi bör ta fram en ”kris-checklista”.

Valberedningen

Var med på mötet och fick information. Ny kassör sökes!

Övrigt

Sundsvall har jubileum 23/8 2021 och vill att det kommer massor med ballonger till stan. Hur kan vi bistå? Johan tar kontakt med Sundsvall och medlemmar som bor i området. 

Facebook: En ny grupp har startats. Lägg upp bilder och info! Dela och bjud in ballongvänner!