Sammanfattning från styrelsemöten

Vi ska försöka lägga ut lite korta punkter efter varje styrelsemöte så du får information utan att behöva läsa protokollet eller inspiration att läsa vidare i protokollet.

Sammanfattning från styrelsemötet 05-06 okt 2019

Pengarna

I stort enligt budget. Medlemmar: Enligt budget men betydligt lägre än förra året.

UU

3 elever hoppas vi hinner bli klara innan årets slut, 5 piloter har hört av sig för att bli instruktörer.
Nya certifikatreglerna som ska börja gälla 8/4-20 kommer ev att skjutas framåt ett år.

TRU

Lista för uttagning till Landslag:

1 Thomas Grubbström
2 Nisse Kjellén
3 Daniel Berg
4 Andreas Bergner
5 Lotta Algotsson
6 Lennart Fougelberg
7 Lars Ekstedt
8 Per Lesser
9 Eva Olsson
10 Jan Balkedal
11 Kenneth Olsson
12 Daniel Sjökvist
12 Kristian Svensson
12 Linus Ros

SM-Veckan: kommer ske i Halmstad 24-30/6 2020

Fly-On: Beslutades att man för att få bidrag för deltävling i Sv Cupen behöver ordna så att TRU och UU, i samarbete, får tillfälle att hålla seminarie inom ballongtävling, regler, säkerhet etc.

TU

TS anmärkningar för verkstaden är åtgärdade och besvarade.
MOM rev 20 har utkommit.
Nya teknikercertifikat kommer under 2020. Lotta kommer att skicka ut info till samtliga medlemmar om hur man ska konvertera till det nya när vi får info av TS.

Ballongvädret

Genomgång av årets undersökning. Beslutades att till nästa år erbjuda medlemmarna subventionerat pris på Topmeteo så att medlemmen betalar 200:- och SBF resterande.

Hemsidan & IdrottOnline

Ballong.org: behöver rensas och rättas upp. Bengt S och Marcus börjar med detta.
Facebook: Vi behöver göra en SBF-sida och lägga upp info, fram för allt inför och under SM- veckan. Beslutades att gå ut i mail till medlemmarna och efterlysa någon som vill jobba med Facebooksidan.

Resepolicy

Resepolicy togs fram och fastställdes. Ska publiceras på hemsidan.

Valberedningen

Styrelsen påminner valberedningen om att det är dags börja jobba.